Nieuw beheerplan Wandelbos Groenendaal

In 1990 is het onderhoud van het Wandelbos Groenendaal omgevormd van traditioneel beheer naar ecologisch beheer. Dit beheerplan was vooral gericht op natuurontwikkeling en recreatie. In 2013 is ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van Groenendaal als gemeentebezit besloten een nieuw beheerplan op te stellen in samenwerking met organisaties die een directe link met Groenendaal hebben. Het concept-beheerplan en bijlagen met de thema's historie, natuur en recreatie zijn via onderstaande links te downloaden:

Documenten:

Inspraak

Op woensdag 7 januari 2015 was in het raadhuis een inloopavond over het concept-beheerplan. Hier kon u uwvragen stellen en uw mening geven over het plan. Schriftelijke reacties op het concept-beheerplan kon u tot 21 januari 2015 aan ons sturen. Het concept-plan en de inspraakreacties worden na behandeling door het college van B&W aan de raadscommissie Ruimte voorgelegd. De gemeenteraad gaat vervolgens het beheerplan (al dan niet met wijzigingen) vaststellen.

Film

Op woensdag 4 maart is er een rondleiding met uitleg geweest omtrent het beheerplan Groenendaal. Zie de filmlink voor een impressie van de middag.

Wandelroutes

De gemeente heeft 2 boekjes over wandelroutes in Heemstede uitgebracht:

Wandelbos Groenendaal en de Algemene begraafplaats maken beiden deel uit van de geschiedenis van Heemstede. De wandelroutes zijn uitgezet om meer aandacht te schenken aan de cultuurhistorische waarde van beide locaties. De routebeschrijvingen in het boekje worden ingeleid met een korte beschrijving van de geschiedenis. Tussen de aanwijzingen voor de route wordt steeds informatie over bezienswaardigheden gegeven.

Een 'rode route' van ongeveer 4,2 km en een 'gele route' van ongeveer 1,5 km. De wandelingen beginnen op het voorplein van de kinderboerderij. Hier staat een grote paal met een rode en een gele band.
De rode route is bedoeld voor wandelaars zonder hond, omdat een gedeelte ervan loopt door een voor honden verboden gebied. De gele route is wel toegestaan voor honden, aangezien deze loopt door het deel waar honden los mogen lopen.

Let op: de tekst van deze routebeschrijving is niet meer actueel. Wij werken aan een digitale versie van de rode en gele route.

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert regelmatig natuurexcursies in Heemstede. Het wandelbos Groenendaal staat dan ook vaak op het programma.

Speeltuin Groenendaal

Schuin tegenover de kinderboerderij ligt een speeltuin. Het beheer hiervan is in particuliere handen.

Meer informatie

Meer informatie over het bos kunt u vinden op de grote publicatieborden aan het begin van de Adriënnelaan, de Sparrenlaan, het parkeerterrein bij het restaurant en bij de ingang van Meer en Berg.

Lettergrootte