Wandelbos Groenendaal

Gemaaid gras bij het wandelbos Groenendaal

Op 17 juli 2013 was het 100 jaar geleden dat het gemeentebestuur van Heemstede heeft besloten het toenmalige particuliere landgoed Groenendaal aan te kopen en voor publiek open te stellen.  De speciale Facebookpagina over het jubileum gaat vanaf 2014 door als discussieplatform over alle mogelijke onderwerpen die met het bos te maken hebben.

Beheer Groenendaal

In 1990 is het onderhoud van het bos Groenendaal omgevormd van traditioneel beheer naar ecologisch beheer. Deze ecologische aanpak zorgt voor een grotere variatie aan flora en fauna. Er zijn in het bos stukken gemaakt met wat minder of zonder bomen, zodat er open en lichte plekken ontstaan. Daardoor ontstaan schaduwrijke, koude plekken en zonnige, warme stukken. Niet alleen voor de mens is dit plezierig, maar ook voor een groot aantal planten- en dierensoorten. Afgevallen takken en omgewaaide bomen blijven liggen. Zo blijven de voedingsstoffen in het bos en kunnen planten en dieren hiervan profiteren.

Soms wordt het afstervingsproces versneld door menselijk ingrijpen. Dit gebeurt onder andere door het ringen van een boom. Hierbij wordt een stuk bast (ring) van de boom verwijderd, waardoor de sapstroom stagneert en de boom sneller afsterft. Dit wordt voornamelijk gedaan met bomen die toch al slecht zijn of bij soorten, zoals esdoorns, die niet passen binnen het natuurlijke, ecologische beeld van het bos. Doormiddel van de aanleg van takkenrillen zijn rust- en schuilgelegenheden voor vogels en andere dieren gemaakt. Deze barrières markeren gebieden waar betreding niet gewenst is. De flora en fauna krijgen hier dus alle mogelijkheden zich te ontwikkelen.

Herfst bij 'Kop en Schotel ' in het wandelbos Groenendaal.

Om de recreatieve druk te verlagen en de natuur voldoende rust te geven is er een gebied ingesteld waar honden niet toegestaan zijn. Dit gebied ligt in het zuidelijk deel van het wandelbos en wordt aangegeven door middel van bordjes. De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) zien toe op de naleving van dit gebod. In de overige delen van het bos is het toegestaan dat de honden los lopen. een persoon mag niet meer dan 6 honden tegelijk begeleiden.Op en rondom de kinderboerderij dienen honden aangelijnd te zijn. Overal geldt een opruimplicht voor hondenpoep.

In het bos wordt begrazingsbeheer toegepast. Extensieve begrazing geeft op natuurlijke wijze variatie in de afvoer van plantenmateriaal en in concentratie van natuurlijke mest. Begrazing zorgt ook voor geleidelijke overgangen tussen de verschillende soorten vegetatie. In Groenendaal is gekozen voor een kudde Schotse Hooglanders. De dieren zijn 'ingehuurd' bij een onderneming die zich heeft gespecialiseerd in natuurbeheer met Hooglandrunderen.

Het Hooglandrund is roodbruin tot vaal geel. Het is een klein, taai, gehard ras dat zomer en winter buiten leeft. Karakteristieke kenmerken van het Schotse Hooglandrund zijn de kleur, de grote hoorns en de langharige wintervacht. Deze kenmerken geven de dieren een "woest" uiterlijk. Het karakter van deze dieren is echter zeer vriendelijk. Wij verzoeken u dringend ruim afstand te bewaren tot de dieren in verband met het gevaar van verwondingen, die de dieren onopzettelijk kunnen veroorzaken met hun hoorns of door hun gewicht.

Wandelroutes

De gemeente heeft 2 boekjes over wandelroutes in Heemstede uitgebracht:

Wandelbos Groenendaal en de Algemene begraafplaats maken beiden deel uit van de geschiedenis van Heemstede. De wandelroutes zijn uitgezet om meer aandacht te schenken aan de cultuurhistorische waarde van beide locaties. De routebeschrijvingen in het boekje worden ingeleid met een korte beschrijving van de geschiedenis. Tussen de aanwijzingen voor de route wordt steeds informatie over bezienswaardigheden gegeven.

Een 'rode route' van ongeveer 4,2 km en een 'gele route' van ongeveer 1,5 km. De wandelingen beginnen op het voorplein van de kinderboerderij. Hier staat een grote paal met een rode en een gele band.
De rode route is bedoeld voor wandelaars zonder hond, omdat een gedeelte ervan loopt door een voor honden verboden gebied. De gele route is wel toegestaan voor honden, aangezien deze loopt door het deel waar honden los mogen lopen.

Let op: de tekst van deze routebeschrijving is niet meer actueel. Wij werken aan een digitale versie van de rode en gele route.

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert regelmatig natuurexcursies in Heemstede. Het wandelbos Groenendaal staat dan ook vaak op het programma.

Speeltuin Groenendaal

Schuin tegenover de kinderboerderij ligt een speeltuin. Het beheer hiervan is in particuliere handen.

Meer informatie

Meer informatie over het bos kunt u vinden op de grote publicatieborden aan het begin van de Adriënnelaan, de Sparrenlaan, het parkeerterrein bij het restaurant en bij de ingang van Meer en Berg.

Lettergrootte