Milieuklacht

Geluidsoverlast, stankoverlast, bodemverontreiniging of dumping van chemisch afval op uw terrein meldt u:

Illegaal gedumtp drugsafval

Voor het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval op uw terrein is er de provinciale Subsidieregeling opruiming drugsafval.