Milieuklacht

  • Zoals geluidsoverlast, stankoverlast of bodemverontreiniging
  • Melden bij Omgevingsdienst IJmond via odijmond.nl
  • Buiten kantoortijden melden bij de politie
  • Voor afvaldumping melden zie Zo werkt het
Milieuklacht melden via www.odijmond.nl Milieuklacht (buiten kantoortijd)