Pilot kabelgoottegel

De gemeente Heemstede start per januari 2024 met een pilot met kabelgoottegels. Inwoners die hun elektrische auto willen opladen in hun straat, maar geen eigen oprit hebben kunnen zich hiervoor in december 2023 aanmelden. In totaal doen 20 inwoners mee aan de pilot. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Wat is een kabelgoottegel?

Een kabelgoottegel is een betontegel met een geul. De tegel is afgedekt met een rubberen flap en wordt aangebracht in de stoep. In de geul komt de oplaadkabel van een oplaadpunt van een inwoner. Door het plaatsen van de tegel ligt de laadkabel verzonken in de stoep. Hierdoor kunnen mensen er niet over struikelen en voorkomen we gevaarlijke situaties.  

De pilot

De pilot start per januari 2024 en duurt één jaar, tot eind december 2024. Na een jaar evalueert de gemeente de pilot. Op dit moment hebben we voldoende aanmeldingen ontvangen. Aanmelden is daarom niet meer mogelijk.

Aanvraag procedure: 

 1. De gemeente betaalt in de eerste instantie de kosten voor de kabelgoottegel, is eigenaar en legt de tegel in de stoep. Na een positieve evaluatie van de pilot betaalt de inwoner de kosten terug. De gemeente blijft wel eigenaar. De kosten voor de kabelgoottegel verschillen per locatie, dit heeft te maken met de breedte van de stoep. In totaal kost de aanschaf en aanleg van een kabelgoottegel ongeveer €350,-.  
 2. Stuur bij uw aanvraag een digitale foto van uw parkeersituatie. Hierop moet duidelijk zichtbaar zijn: uw woning, het oplaadstation, stoep en de openbare parkeerplaats.
 3. Lever bij bij uw aanvraag een kopie van uw kentekenbewijs (kopie leasecontract mag ook). 
 4. Met de deelnemers van de pilot wordt een overeenkomst getekend.

Voorwaarden om deel te nemen:

 • U bent eigenaar (of u least) van een elektrische auto (zie aanvraagprocedure)
 • U heeft een laadpaal op uw eigen terrein;
 • U heeft géén eigen oprit. U kunt alleen meedoen met de pilot als u in de openbare ruimte parkeert;
 • Er ligt alleen een stoep tussen de openbare parkeerplaats en uw huis of tuin. Dus niet aan een gras- of groenstrook, weg of fietspad. De stoep mag maximaal 2,10 meter breed zijn;
 • Per adres kan slechtst één kabelgoot worden aangelegd;
 • De bestaande stoep moet zijn voorzien van betontegels (30x30cm);
 • De stoep waarin de kabelgoot gelegd wordt, grenst rechtstreeks aan een openbare parkeerplaats (of rijbaan), waar het is toegestaan om te parkeren;
 • De gemeente kan de pilot zonder opgaaf van reden beëindigen en de kabelgoot verwijderen;
 • Als deelnemer van de proef werkt u actief mee aan de evaluatie door gemeente Heemstede;
 • Bij een positieve evaluatie betaalt de aanvrager, indien hij/zij zelf ook positief is, de kosten voor de kabelgoottegel terug aan de gemeente. Bij een negatieve evaluatie stemt de aanvrager ermee in dat we de kabelgoottegel weghalen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De gebruiker van de kabelgoottegel stemt in met en houdt zich aan de volgende regels:

 • De parkeerlocatie (parkeerplaats of rijbaan) waar de auto oplaadt, blijft onderdeel van de openbare ruimte en is daarmee voor iedereen toegankelijk. De aanvrager van de kabelgoottegel kan deze parkeerlocatie dus niet toe-eigenen, claimen of bezet houden; 
 • Veilig gebruik van de kabelgoottegel;
  • De oplaadkabel moet in zijn geheel in de kabelgoot liggen tijdens het opladen. Het kan zijn dat de laadkabel langer is dan de kabelgoot. Dan moet een deel van de kabel op het eigen terrein of onder de auto liggen;
  • Bij gebruik van de kabelgoot moet u een goedgekeurde stroomkabel (die speciaal ontwikkeld is voor het laden van elektrisch of hybride voertuigen) te gebruiken.
  • U bent verantwoordelijk voor het schoon houden van de goot in de kabelgoottegel;
  • U moet direct na gebruik de oplaadkabel verwijderen en op u eigen terrein of in eigen voertuig opbergen;
 • Als u niet aan de gebruiksvoorwaarden voldoet is de gemeente gerechtigd op kosten van de gebruiker de tegel te verwijderen;
 • Als u gaat verhuizen moet u dat melden bij de gemeente. Overdracht van de tegels naar de nieuwe bewoners is mogelijk, mits ook deze akkoord gaan en voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie of vragen over de kabelgoottegel pilot een e-mail naar laadpalen@heemstede.nl.