100 Heemstedenaren ingeloot voor het eerste burgerberaad

Deze week zijn 100 Heemstedenaren per e-mail geïnformeerd dat ze zijn ingeloot voor het burgerberaad. Daarmee is de start van deze nieuwe vorm van democratie een feit! Op 9 maart komen de deelnemers voor het eerst bijeen. De groep, die een afspiegeling vormt van de Heemsteedse samenleving, gaat samen aan de slag met de toekomst van afvalinzameling in onze gemeente.

Loting uit 246 aanmeldingen

In januari werden 7000 willekeurige Heemstedenaren uitgenodigd om zich aan te melden voor het burgerberaad. 246 mensen gaven gehoor aan deze oproep, wat neerkomt op een respons van 3,5%. Een lotingsysteem heeft uit de aanmeldingen vervolgens een representatieve groep van 100 personen geloot. Hierbij is gelet op een evenredige verdeling van leeftijd, geslacht, postcode en type woning (koop/huur).

Burgerberaad: een nieuwe vorm van democratie

Het burgerberaad is een nieuwe vorm van democratie, waarbij een gelote groep inwoners advies uitbrengt over een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. In Heemstede is dat de toekomst van afvalinzameling. 

De 100 deelnemers worden tijdens hun beraadslagingen ondersteund door experts. Op basis van alle informatie en inzichten die ze verzamelen, formuleren ze een advies aan de gemeenteraad.

Volg het burgerberaad

De komende maanden is het burgerberaad druk aan de slag. Volg de voortgang op onze website