396 reacties op plankaart laadpalen Heemstede

Gemeente Heemstede heeft de ambitie om 300 openbare laadpunten (150 laadpalen) vóór 2025 te realiseren. Van 12 tot 31 januari 2023 konden inwoners reageren op de voorgestelde plekken voor laadpalen in hun buurt. In totaal zijn 396 reacties ontvangen. Op basis van deze reacties besluit het college of de kaart wordt aangepast op basis van de geopperde alternatieven.

Wethouder Anneke Grummel: ‘Inwoners kennen de directe omgeving het beste. Daarom is hun inbreng heel waardevol. Uit de prognoses blijkt dat er komende jaren meer elektrische auto’s in Heemstede komen. Daarom zijn meer laadpalen nodig. Eén van de uitgangspunten om de klimaatdoelen te halen is het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen. Daarmee dragen laadpalen bij aan een duurzame toekomst voor onze kinderen.’

Waardevolle reacties

Inwoners hebben 142 keer een nieuwe locatie voorgesteld en 82 keer zijn suggesties gedaan voor een andere plek. De meest voorkomende redenen dat inwoners een andere plek voorstellen zijn:

  • een betere verdeling van de laadpalen
  • de voorgestelde locatie is vlak voor een woonhuis
  • in de buurt is een betere plek met ruimere parkeerplekken
  • op de voorgestelde plek is al een hoge parkeerdruk

De gemeente onderzoekt alle voorgestelde nieuwe en alternatieve locaties om de plankaart voor laadpalen te verbeteren. Naast neutrale en positieve reacties op de voorgestelde plekken zijn  rondom een aantal laadpalen ook negatieve reacties binnengekomen. De gemeente doet onderzoek naar deze specifieke locaties. Op basis van verschillende criteria worden locaties afgekeurd en/of verplaatst, bijvoorbeeld wanneer de stoep toch niet breed genoeg is of wanneer er een ruimere plek in de buurt is.

Vervolg

In de loop van maart volgt publicatie van de definitieve plankaart. In mei staat de plankaart op de agenda van de raadscommissie Ruimte bij de evaluatie van het laadpalenbeleid. Daarna besluit het college hoe het beleid kan worden aangescherpt en over de invulling van plaatsing van de laadpalen. Voor de plaatsing van elke nieuwe laadpaal neemt de gemeente een verkeersbesluit. Inwoners hebben na publicatie van een besluit altijd 6 weken de tijd om bezwaar te maken.