Bewonersavond over tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen

Op donderdag 7 april zijn omwonenden tijdens een bijeenkomst in het raadhuis geïnformeerd over nieuwe opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Er was gelegenheid om vragen te stellen of eventuele zorgen te uiten over de keuze voor De Princehof en 3 locaties voor noodwoningen.

Vanwege de urgentie heeft de gemeente  bij het selecteren van de locaties gekeken naar plekken waar de opvang snel gerealiseerd kan worden. Het gaat om een deel van het parkeerterrein van Sportpark Groenendaal, een deel van het parkeerterrein achter het raadhuis en een plantsoen langs de Kohnstammlaan. Van bewoners uit de Geleerdenwijk heeft de gemeente diverse reacties en suggesties ontvangen over alternatieve locaties, bijvoorbeeld ook het naastgelegen parkeerterrein. Ook werd meegedacht over de privacy en het welzijn van de vluchtelingen.

Omwonenden hebben hun bezwaren en zorgen gedeeld. Deze inbreng wordt meegewogen in definitieve keuze en de realisatie van de locaties. Ten aanzien van de Kohnstammlaan is toegezegd dat zodra een besluit is genomen, omwonenden worden geïnformeerd, voordat tot plaatsing wordt overgegaan. Burgemeester Astrid Nienhuis heeft omwonenden nadrukkelijk verzekerd dat het om een tijdelijke situatie gaat van ongeveer 6 tot 9 maanden.
De gemeente gaat nu verder onderzoeken welk van de 3 locaties als eerste uitgevoerd kan worden.

Aantallen vluchtelingen

Verdeeld over de locaties worden in totaal 30 noodwoningen geplaatst voor ongeveer 60 mensen. In de Princehof vangen we ongeveer 25 vluchtelingen op. Met de Kerklaan en deze locaties realiseert de gemeente het gevraagde aantal van 100 vluchtelingen uit Oekraïne en sorteert zij al voor op de vluchtelingen die nog gaan komen. Tegelijkertijd gaat de gemeente op zoek naar andere locaties voor opvang op de langere termijn. Daarvoor zoekt de gemeente samenwerking met particulieren, landgoederen en de provincie.

Lees meer over hulp en initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen in Heemstede.