Bijeenkomst over herinrichting kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan

Kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan

Op dinsdag 25 september vanaf 19.30 uur is in het gemeentehuis een bijeenkomst over het kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan. Tijdens deze bijeenkomst geven een groep inwoners (hierna: participatiegroep) en adviesbureau Goudappel Coffeng een toelichting op hun onderzoeken. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en uw mening te geven. Daarna gaat het college van B&W met de inbreng aan de slag.
Op 13 juli 2017 was er een bijeenkomst van de gemeente waarin het college van B&W en omwonenden op zoek gingen naar een veilige inrichting van het kruispunt. De participatiegroep is met 4 herinrichtingsvarianten aan de slag gegaan.

De participatiegroep heeft een voorkeur voor halve afsluiting

De participatiegroep is een paar keer bij elkaar gekomen en is aan de slag gegaan met de varianten die volgden uit de bijeenkomst van 13 juli 2017. Belangrijkste conclusie: een halve afsluiting van het kruispunt is volgens de participatiegroep de beste oplossing. Deze variant houdt kort samengevat in dat:

  • autoverkeer van de Camplaan-west alleen rechtsaf kan rijden richting de rotonde Valkenburgerplein
  • verkeer vanuit de Camplaan-oost (Indische wijk) gewoon de Heemsteedse Dreef kan blijven oversteken richting Camplaan-west
  • Autoverkeer, komende vanaf het Wipperplein, niet meer linksaf kan slaan richting Camplaan-oost. Dit verkeer rijdt met een lus via de rotonde Valkenburgerplein richting de afslag Camplaan-oost.

De variant bevat ook enkele aanvullende maatregelen om de snelheid op de kruising te beperken en de attentiewaarde van de oversteekplaatsen te vergroten.

Rapport Goudappel Coffeng gaat in op de effecten voor de verkeerscirculatie en verkeersveiligheid.
Per variant is aangegeven wat de effecten zijn op de veiligheid van het kruispunt, maar ook wat dat betekent voor het verkeer in de omliggende straten. De participatiegroep heeft bij het vormen van hun aanbeveling gebruik gemaakt van eerdere rapporten en het nieuwe rapport van Goudappel Coffeng.

Wij horen graag uw mening over het onderzoek van Goudappel Coffeng en de conclusies van de participatiegroep
Het college van B&W wil op basis van het onderzoek en de conclusies een standpunt over de inrichting bepalen. Daarbij is ook uw mening van belang. De visie die het college van B&W hierover vormt wordt vervolgens aan de raad aangeboden. De raad neemt hierover uiteindelijk het besluit.

Bent u aanwezig bij de bijeenkomst op 25 september?
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van 708655.
Telefonisch aanmelden is uiteraard ook mogelijk. Neem dan contact op met Marieke Boor via (023) 548 57 61.

Meer weten?
Lees meer informatie en bekijk alle documenten op de projectpagina

Naar overzicht