Budget voor bewoners- en buurtinitiatieven in Heemstede

Idee of initiatief

Veel inwoners van Heemstede zetten zich in voor hun straat of wijk. Vaak zijn dat kleine acties zoals het organiseren van een buurtfeest. Maar ook initiatieven om het dorp klimaatbestendiger, energiezuiniger of veiliger te maken zijn in ontwikkeling.
De gemeente Heemstede stimuleert en ondersteunt dergelijke initiatieven en roept iedereen op om te komen met nieuwe ideeën.

Inwoners met een idee of initiatief voor (een deel van) Heemstede kunnen mogelijk een financiële bijdrage tot maximaal € 3000 ontvangen uit het budget bewoners/buurtinitiatieven.
Lees meer over de voorwaarden en het aanmelden van nieuwe ideeën/initiatieven.

Naar overzicht