Burgerberaad overhandigt 10 adviezen over afvalinzameling aan de gemeenteraad

Op 15 juni kwam het burgerberaad over afvalinzameling in Heemstede voor de laatste keer bij elkaar. De deelnemers – een brede vertegenwoordiging van de inwoners van Heemstede – overhandigden maar liefst 10 adviezen aan een aantal gemeenteraadsleden. De adviezen worden breed gedragen door minimaal twee derde van de deelnemers. In het najaar neemt de gemeenteraad een besluit.

De deelnemers kwamen 5 keer bij elkaar. Eerst leerden ze elkaar kennen en maakten ze afspraken over hun werkwijze. Vervolgens spraken ze volop met experts over afvalinzameling, waarna de eerste ideeën werden gevormd. Ten slotte scherpten de deelnemers hun adviezen aan en stemden ze erover. Onderweg zijn verschillende adviezen afgevallen of met elkaar gecombineerd.

Omgekeerd inzamelen

Het burgerberaad adviseert om in Heemstede omgekeerd inzamelen in te voeren en te gaan werken met een gedifferentieerd tarief voor restafval (diftar). Ook adviseren zij om die veranderingen te begeleiden met goede communicatie. Daarnaast stelt het burgerberaad voor om meteen aan de slag te gaan met een aantal ‘quick wins’. Zoals een informatiepakket over afvalinzameling voor nieuwe inwoners en een pakket met wasbare luiers voor nieuwe ouders.

“Mijn stem doet ertoe”

De sfeer na de afsluiting is enthousiast. Thomas: “Ik heb het extreem leuk gehad. Altijd als ik hier kwam had ik veel motivatie. Ik heb het gevoel gehad dat mijn stem ertoe doet. Alles wat ik zeg en doe, helpt mee aan het eindresultaat.”  Op de vraag of hij anderen zou adviseren ook mee te doen aan een burgerberaad zegt hij: “Absoluut meedoen! Dit is een van de mooiste ervaringen die ik heb meegemaakt. Meedoen met democratie, je stem laten horen, sociaal bezig zijn. Beter kan het eigenlijk niet!”

“Knap stuk werk”

Een aantal raadsleden nam het eindresultaat met enthousiasme in ontvangst, waaronder Paul Nielen: “We hebben nog niet de kans gehad de adviezen te lezen, maar wat we hier zien is een grote groep Heemstedenaren op wie het dorp kan bouwen. De deelnemers hebben keihard gewerkt aan serieuze voorstellen voor de oplossing van het afvalvraagstuk. We zijn trots op dit knappe stuk werk.”

Besluit valt in het najaar

Een groep deelnemers voegt de komende weken nog een inleiding en conclusie aan de adviezen toe. Als zij klaar zijn publiceert de gemeente de complete set adviezen op deze website. Dit zal nog voor de zomervakantie gebeuren. Ook gaat de groep monitoren hoe de adviezen verder hun weg vinden binnen de gemeente. De bedoeling is dat het college de voorstellen toetst op haalbaarheid. In het najaar gaan de stukken naar de gemeenteraad. Uitgangspunt is dat de raad de adviezen omarmt of beargumenteerd anders besluit.

Lees de adviezen in het eindrapport van het burgerberaad over afvalinzameling (pdf, 3 MB).