Collecteren en huis-aan-huisacties in Heemstede alleen met vergunning!

collecteren

Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen over huis-aan huiscollectes en donateurs- en ledenwerving zonder dat een vergunning kon worden getoond. In Heemstede gelden de volgende regels voor collecteren en venten:

Collecteren en venten mag alleen met vergunning

Voor collecteren in Heemstede is altijd een vergunning nodig. Daarbij is het collecterooster van het CBF leidend. Per week kan in Heemstede maar 1 collecterende instantie een collectevergunning krijgen. Ook voor venten, waarbij het gaat om de verkoop van bijvoorbeeld stroopwafels of energiecontracten, is een vergunning nodig.
Collecteren en venten met vergunning mag alleen van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Donateurs werven voor een goed doel

Het werven van donateurs voor goede doelen is een vorm van collecteren. Daarom is ook hiervoor een collectevergunning vereist. Ook hierbij is het collecterooster van het CBF leidend. Vergunningen voor het werven van donateurs worden uitsluitend in de zogenaamde ‘vrije periodes’ van het collecterooster verleend.

Geleur aan de deur?

Komt er iemand bij u langs de deur en u vertrouwt het niet, vraag dan de verkoper om zijn legitimatiebewijs en de vergunning.
Heeft de verkoper geen vergunning? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844.

Bekijk het collecterooster en informatie over het aanvragen van collecte/ventvergunningen

Naar overzicht