College on tour in Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) gaat geregeld op pad om nieuwe inzichten op te doen en zich te laten inspireren op alle mogelijke thema’s. Eerder gingen zij, samen met ambtenaren, de straat op in het kader van een participatieonderzoek onder de inwoners en afgelopen week is het college in Amsterdam geweest om ervaringen te delen op het gebied van participatie en zorg. Zij bezochten het project ‘Stem van West’ en wisselden van inzicht met de oprichters van StadsdorpZuid.

College on tour in Amsterdam

Stem van West

Stadsdeel West bestuurder Jeroen van Berkel en programmamanager May-Britt Jansen presenteerden hun participatietool ‘Stem van West’ via een wandeling door hun stadsdeel. Op een door hen zelf ontwikkelde site is het voor wijkbewoners doorlopend mogelijk om ideeën voor de eigen buurt in te dienen. Medewijkbewoners kunnen stemmen op hun favoriete idee, waarna de populairste projecten gepitched worden aan de stadsdeelcommissie (gemeenteraad van een stadsdeel). Op deze manier hebben inwoners regie op hun eigen woonomgeving en worden directer betrokken bij beleidsplannen die hun wijk, buurt of gebied aangaan. Via deze werkwijze is onder meer een nieuw ontwerp gevonden voor een fietstunnel, zijn er autovrije ‘leefstraten’ ingericht en is er een ontwerpwedstrijd gehouden ter nagedachtenis aan Eberhard van der Laan.

StadsdorpZuid

De coördinatoren Mary van Vucht en Anneke Huygen van StadsdorpZuid hebben een duidelijke visie: zorgen dat oudere buurtbewoners zo lang mogelijk gezond, veilig en onder eigen regie thuis blijven wonen. StadsdorpZuid is een coöperatieve vereniging met meer dan 400 leden die sinds 2010 bestaat. Via BinnenBuurten met gemiddeld 35 leden die dicht bij elkaar wonen worden activiteiten georganiseerd en helpen de buurtgenoten elkaar een handje waar nodig. Dit wordt Modern Nabuurschap genoemd. Ook zijn er kringen actief waarin leden thema activiteiten organiseren op het gebied van verdieping (filosofie-, milieu- en leeskring) cultuur en theater (film- en toneelkring), sport (fiets-, swing- en wandelkring) en recreatief (bridge-, koffie-, uiteten-, tuin- en singkring). Op deze manier gaan zij samen met buurtbewoners de verbinding aan, dragen ze bij aan de sociale cohesie in de wijk en staat zelfregie centraal. Meer weten? Stuur een e-mail naar info@stadsdorpzuid.nl

College on tour in Amsterdam

Uw straat, uw wijk, uw Heemstede

Wilt u ook betrokken worden bij beleid, plannen en veranderingen in Heemstede? Meld u aan voor het digipanel. Het doel van de digitale peiling is om een eerste indruk te krijgen over hoe inwoners over bepaalde onderwerpen denken. De enquêtes gaan over onderwerpen die de hele gemeente aangaan. Voor onderwerpen op wijk of straatniveau zijn er ook nog thema-avonden, inwonersbijeenkomsten en klankbordgroepen.

U kunt ook contact opnemen met Marieke Boor; bijvoorbeeld als u een idee of initiatief heeft voor Heemstede of graag eens over bovengenoemde onderwerpen verder zou willen praten.

Naar overzicht