Concept-Regionale Energiestrategie (RES) energieregio Noord-Holland Zuid is af

De concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor de energieregio Noord-Holland Zuid is af. In dit concept staat waar en hoe mogelijk wind en zonne-energie kan worden opgewekt. Gemeente Heemstede is onderdeel van de Energieregio Noord-Holland Zuid en deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland. Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, belanghebbenden, raadsleden en provincie is gekeken welke kansen er zijn om op grote schaal energie op te wekken uit zon en wind. Energietransitie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappen. Het is een eerste stap op weg naar definitieve keuzes voor locaties van duurzame elektriciteit en warmte.

Focus op zon op daken en grote parkeerterreinen

Er zijn in Noord-Holland Zuid 70 bijeenkomsten georganiseerd. Op de bijeenkomst in januari in Heemstede onderzochten 55 deelnemers de mogelijkheden voor de opwek van hernieuwbare energie. In de concept-RES zijn de uitkomsten van alle bijeenkomsten verwerkt. In onze regio IJmond/Zuid-Kennemerland liggen voor zonne-energie de meeste kansen op en langs de grote industrieterreinen én op daken van grote parkeerterreinen. Het duingebied wordt ontzien.

Voor Heemstede geldt dat de focus ligt op zon op daken en parkeerterreinen.  Heemstede is immers een gemeente met een beperkt oppervlakte. Op dit moment zijn vier parkeerplaatsen aangewezen als kansrijk voor opwek van zonne-energie. Het gaat om parkeren achter het gemeentehuis, parkeren bij Sportpark Groenendaal, parkeren bij station Heemstede-Aerdenhout en parkeren bij ’t Sorghbosch. Parkeerplaats HBC-voetbal is ook optie in combinatie met onderzoek naar een snellaadstation. Er wordt hierbij gekeken of het past in de omgeving. Daarnaast draagt Heemstede bij door de inzet op zonne-energie op de grote daken en/of dakoppervlakken. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de zonne-energiecoöperatie Zon op Heemstede.

Lees meer over dit onderwerp op de projectpagina

Naar overzicht