De nieuwe Omgevingswet. Wat verandert er voor u?

Vanaf 1 januari 2024 gaat er iets veranderen voor mensen die iets willen aanpassen in hun buurt, zoals bijvoorbeeld hun huis verbouwen of een nieuwe loods naast hun bedrijf bouwen. Dit heeft te maken met de nieuwe Omgevingswet.

Als u van plan bent uw huis te verbouwen, kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Hetzelfde geldt voor ondernemers die bijvoorbeeld een loods naast hun bedrijfspand willen plaatsen. Vanaf 1 januari 2024 moet u hiervoor bij het nieuwe Omgevingsloket zijn.
De Omgevingswet voegt bestaande wetten samen en maakt regels makkelijker voor dingen die je buiten ziet, ruikt en hoort. Deze wet geldt in heel Nederland, maar in Heemstede zijn er wat bijzondere situaties, zoals bij het plaatsen van zonnepanelen of een dakkapel.

Belangrijke veranderingen

Het online Omgevingsloket is dé plek voor vergunningen, meldingen en extra informatie

Alle bestemmingsplannen van de gemeente worden samengevoegd tot een omgevingsplan. Hierin staat alle juridische en praktische informatie over een plek. Dat is inclusief regels voor geluid, bodem, en soms ook energie en duurzaamheid.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over vergunningen

Binnen 8 weken na de aanvraag, met een mogelijke verlenging van 6 weken. Bij ingewikkelde aanvragen kan het langer duren.

De wet stimuleert ook dat mensen eerder mogen meedenken over nieuwe plannen in hun buurt

Dit heet participatie. Het is niet altijd verplicht, maar in Heemstede kan dat wel het geval zijn, bijvoorbeeld bij de bouw van een of meer woningen.

Op 1 januari 2024 treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking

Als u gaat bouwen, moet u controleren of uw bouwwerk hieronder valt. Is dat zo, dan moet een onafhankelijke controleur, een kwaliteitsborger, kijken of alles volgens de regels en kwaliteitseisen gebeurt. Dit bespaart tijd, voorkomt fouten en geeft meer bescherming aan de opdrachtgever.

De Omgevingswet splitst de bouwvergunning in twee delen

Een deel dat kijkt naar waar u mag bouwen, en een deel dat controleert of uw bouwwerk aan alle technische regels voldoet.

Planning

De Omgevingswet vraagt om een nieuwe Omgevingsvisie die klaar moet zijn in 2025. Alle bestemmingsplannen moeten we vóór 2030 veranderen naar het Omgevingsplan. Bestaande regelgeving, participatie en werkprocessen moeten we hierop aanpassen.  Lees meer op onze pagina over de Omgevingswet