Samen verbeteren we onze lokale democratie

logo quickscan lokale democratie

Inwoners, ondernemers, raadsleden, collegeleden en ambtenaren: samen maken wij Heemstede! Met elkaar maken wij een omgeving waarin we prettig kunnen samenleven. Wat vindt u bijvoorbeeld van de manier waarop we in Heemstede met elkaar komen tot besluiten? Is dat duidelijk? Vindt u dat inwoners en ondernemers voldoende kunnen meedenken of mee praten als zij dat willen? Wordt u geïnformeerd?

We stelden deze vragen in de Quick Scan Lokale Democratie. De vragenlijst is in totaal door 569 personen ingevuld. De uitkomsten van de enquête zijn verwerkt in een rapport.

 

Samenvatting resultaten (pdf, 187 KB)

Samen aan zet

De antwoorden op deze vragenlijst geven een eerste indruk en aanknopingspunten voor hoe we samen zaken anders of nog beter kunnen regelen voor Heemstede. Het is een start voor het gesprek dat we graag met u voeren op donderdag 2 september. Van 19.30 tot 22.00 uur vindt een werkconferentie plaats op het raadhuis in Heemstede. Wilt u met ons verder vorm geven aan de lokale democratie in Heemstede? Geef u dan op via lokaledemocratie@heemstede.nl

Naar overzicht