Erepenning Heemstede voor Arno Schumacher

Op donderdag 17 juni heeft burgemeester Astrid Nienhuis in het raadhuis van Heemstede de gemeentelijke erepenning in brons uitgereikt aan de heer A.W.M. (Arno) Schumacher. Hij nam vandaag na 45 jaar afscheid als ambtenaar bij de gemeente Heemstede. Arno Schumacher heeft de penning gekregen voor zijn jarenlange inzet en zijn grote betekenis voor Heemstede.

Arno Schumacher kwam op 1 april 1976 in dienst bij de gemeente Heemstede. De afgelopen 45 jaar heeft hij zich als directeur en domeinmanager Ruimte en loco-secretaris met hart en ziel ingezet voor Heemstede. Veel inwoners zullen hem kennen, want hij was binnen de gemeentelijke organisatie eindverantwoordelijk voor alles wat met de ruimte in Heemstede te maken heeft. Er is nauwelijks een locatie in Heemstede waar Arno Schumacher niet bij betrokken is geweest.

Markante plekken

Belangrijke markante plekken in Heemstede heeft Arno Schumacher als directeur Ruimte gerealiseerd, zoals Plein1: een centrale plek in Heemstede voor jong en oud met bibliotheek, kinderopvang WIJ Heemstede een café en een politiepost. De reconstructie van de Heemsteedse Dreef naar zijn huidige inrichting met de prachtige bomenrijke middenbermen en de aanpak van het centrum met o.a. de herinrichting Binnenweg kwamen onder hem tot stand. De realisering van nieuwe woonwijken als Vogelpark, Slottuin, Havendreef, Waterpark, Spaarnelicht en Watermuziek (bij het vroegere Spaarne Gasthuis) en Volmaackt leidde hij in goede banen. Ook werd de voormalige vuilstort aan de Cruquiusweg omgetoverd in een aantrekkelijk groengebied Park Meermond en kreeg de groene omgeving van Het Oude Slot een impuls.

Arno Schumacher heeft zich met veel liefde, zorgvuldigheid, kennis en wijsheid ingezet voor Heemstede, haar inwoners, het gemeentebestuur en de collega’s. Daarnaast was hij zelf als geboren en getogen Heemstedenaar zeer actief als vrijwilliger, vooral op het gebied van muziek. Zo was hij lid van zangkoor Onze Lieve Vrouw Hemelvaart en het Symfonisch Blaasorkest Heemstede. De erepenning die hem is toegekend geeft uitdrukking aan de grote waardering voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente Heemstede.

Naar overzicht