Geen wijziging zetelverdeling na hertelling stemmen gemeenteraadsverkiezingen in Heemstede

De uitkomst van de hertelling van de stemmen die op 30 maart 2022 is gehouden is bekend. De hertelling op verzoek van lijsttrekker Eric Geels van Samen Sterk Heemstede (SSH) levert geen wijzing in de zetelverdeling op. Daarmee blijft het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen onveranderd en komt SSH niet in de nieuwe gemeenteraad. De nieuwe raad wordt op donderdag 31 maart geïnstalleerd.

Op 30 maart zijn op het raadhuis in het openbaar alle stempassen en stembiljetten van de gemeenteraadsverkiezingen herteld. Dit heeft geleid tot een zeer laag aantal wijzigingen in het aantal stemmen, vooral tussen de kandidaten binnen een en dezelfde partij. Het totaal percentage veranderingen op partijniveau is 0,16%.

De hertelling heeft niet geleid tot een wijziging in de zetelverdeling over de partijen of de kandidaten. De oude gemeenteraad heeft zich daarom vanavond gebogen over de geloofsbrieven van de kandidaat-raadsleden en een oordeel gegeven over hun toelating. Door dit positieve oordeel kunnen de nieuwe raadsleden in de raadsvergadering van 31 maart worden geïnstalleerd.

Lees meer op de verkiezingspagina