Gemeente Heemstede en ProRail ondertekenen overeenkomst over aanpak spoorwegovergang Leyduin

De niet-actief-bewaakte-overweg (NABO) Leyduin, ook wel bekend als Laantje van Leyduin, wordt eind 2023 door ProRail opgeheven. Op dinsdag 19 april tekenden ProRail en de gemeente Heemstede een intentieovereenkomst om de veiligheid van deze overweg te verbeteren.

Samen met ProRail onderzoekt de gemeente een alternatief. Gedacht wordt aan een onderdoorgang door middel van een tunnel. “De huidige onbewaakte spoorwegovergang is een belangrijke verbinding voor inwoners van Heemstede naar achterliggend recreatief natuurgebied”, aldus wethouder Nicole Mulder. “Daarnaast vinden we het belangrijk de route van oost naar west naar de kust voor langzaam verkeer te behouden. Opheffen van deze overgang is daarom niet wenselijk.”

Het ministerie heeft ProRail de opdracht gegeven eind 2023 alle onbewaakte spoorwegovergangen te sluiten of aan te passen naar een beveiligde overweg. Het steeds drukker wordende spoorwegnet met hoge treinsnelheden en stillere treinen kan bij onbewaakte overgangen zorgen voor onveilige situaties.Gebruikers van de spoorwegovergang hebeb de mogelijkheid een enquête in te vullen over de spoorwegovergang Leyduin. In deze vragenlijst kunnen zij ook ideeën achterlaten.

Lees meer informatie op www.heemstede.nl/leyduin.