Gemeente Heemstede ondertekent overeenkomst met Meld Misdaad Anoniem

Op 27 februari ondertekenden burgemeester Astrid Nienhuis en Karin Krijnen van NLConfidential een overeenkomst, zodat ook de gemeente Heemstede anonieme meldingen ontvangt van Meld Misdaad Anoniem. Burgemeester Astrid Nienhuis: “Ondernemers en inwoners zien of horen soms criminele zaken en vinden dat deze moeten stoppen. Zij durven dit niet altijd te melden uit angst op wraak of omdat het om een bekende gaat. Het is belangrijk dat mensen weten dat ze misdaad anoniem kunnen melden en dat de gemeente deze melding nu ook ontvangt.”

Bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem (MMA) kunnen inwoners en ondernemers anoniem zaken melden, waarbij zij vermoeden dat er criminele of kwade opzet in het spel zijn. De meldingen lopen uiteen van geweld, drugshandel en diefstal tot radicalisering, fraude en milieucriminaliteit. MMA stuurt de melding alleen door naar de politie of andere opsporingsdiensten als deze concreet is en de anonimiteit van de melder kan worden gewaarborgd. Ook voor gemeenten kan de informatie nuttig zijn, bijvoorbeeld als het fraude of ondermijning betreft. Gemeenten ontvangen deze signalen alleen als zij zijn aangesloten op het netwerk van MMA.

Oren en ogen van bewoners en ondernemers hard nodig

Op initiatief van Commissaris van de Koning Arthur van Dijk ondertekende de provincie Noord-Holland op 30 oktober 2019 een convenant. Daarmee is Noord-Holland de eerste provincie van Nederland waarvan alle gemeenten zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. De provincie Noord-Holland heeft voor al haar gemeenten de aansluitkosten betaald. Burgemeester Astrid Nienhuis: “In de handhaving van de openbare orde en de aanpak van overlast en criminaliteit kunnen inwoners een belangrijke bijdrage leveren door de oren en ogen te zijn voor van wat gebeurt in de samenleving. Door aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem kunnen zij op een veilige manier informatie te delen.” Meld Misdaad Anoniem past binnen de gemeentelijke veiligheidsprioriteiten ‘ondermijning’ en ‘leefbare wijken’.

Naar overzicht