Gemeente Heemstede ontvangt schenking voor herbouw Belvédère in Groenendaal

De gemeente Heemstede heeft op 21 december 2018 een schenking van € 500.000 ontvangen om de Belvédère in het noordelijke deel van het wandelbos Groenendaal te herbouwen. De schenking is afkomstig van een broer en zus uit Heemstede, de heer G.H. Bids en mevrouw H.G Bids.

De herbouw van de Belvédère is een lang gekoesterde wens van de schenkers, van jongs af aan veelvuldig bezoeker van het Groenendaalse bos. Al in 2002 werd een eerste oriënterend gesprek over de mogelijkheden van herbouw gevoerd met de toenmalige burgemeester en wethouder. Het 14 meter hoge uitkijkpunt kan dankzij de schenking worden gerealiseerd.

Oorspronkelijke Belvédère in jaren ‘60 verdwenen

De Belvédère maakte al deel uit van het Landgoed Groenendaal toen dit nog in particuliere handen was. De restanten zijn nog te vinden in het gedeelte van het wandelbos dat nu een losloopgebied voor honden is; een klinkerpad loopt naar de top van de heuvel, waar vandaan bezoekers vroeger een weids uitzicht hadden. Het gebouw raakte verwaarloosd en is in de jaren ‘60 uit het bos verdwenen.

Cultuurhistorische waarde

Met de terugkomst van het uitkijkpunt worden ook oude zichtlijnen hersteld. De herbouw van de Belvédère past bij de cultuurhistorische waarde van het bos, zoals beschreven in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal. De Historische Vereniging Heemstede Bennebroek heeft dan ook eerder laten weten achter de terugkeer van de Belvédère te staan. Het uitkijkpunt krijgt waarschijnlijk een afsluitbaar deel dat eventueel gebruikt kan worden voor niet-commerciële doeleinden, bijvoorbeeld een kleinschalige expositie.

Procedure voor herbouw kan starten

Voordat de herbouw kan starten, moeten nog verschillende procedures worden doorlopen. Om alles goed in kaart te brengen wordt eerst een plan van aanpak opgesteld. De locatie ligt namelijk in Natuurnetwerk Nederland (NNN) en in aardkundig waardevol gebied. Ook is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarnaast is het wandelbos Groenendaal een rijksmonument.

Naar overzicht