Gemeenten in Kennemerland eens over concept regionaal plan opvang asielzoekers

We staan voor de steeds groter wordende opgave om mensen die dringend onderdak nodig hebben te huisvesten. Gemeenten is ook gevraagd om opvangplaatsen voor asielzoekers te organiseren. We hebben in de regio Kennemerland afgesproken dit samen op te pakken. We doen dat in stappen.

De gemeenten in de regio Kennemerland (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort) zijn het dinsdag 28 maart eens geworden over het concept Regionaal plan opvang asielzoekers. Bij het plan zit een lijst met de mogelijke locaties om in totaal 2108 asielzoekers op te vangen. Dat is de vraag van de Provincie aan de regio. Om tot de lijst met locaties te komen, moest iedere gemeente locaties aanleveren die mogelijk geschikt zijn.

De genoemde mogelijke locaties zijn nog niet voldoende om in totaal 2108 asielzoekers op te vangen. Het is een begin om uiteindelijk eind 2024 tot voldoende opvangplekken te komen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvanglocaties. Het COA gaat eerst kijken of de aangedragen locaties geschikt zijn om te gebruiken of te ontwikkelen.
Het conceptplan is gedeeld met de Provincie. De 9 gemeenteraden in Kennemerland krijgen het plan nu voorgelegd en moeten een besluit nemen over de locaties in hun gemeente.

Wat betekent dit voor Heemstede?

Ga naar heemstede.nl/huisvesting