Gemeenteraad bespreekt begroting op vrijdag 8 november

Op vrijdag 8 november vanaf 12.30 uur bespreekt de gemeenteraad de begroting.
De begroting is een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Deze stelt de uiteindelijke begroting vast.
U bent van harte welkom om deze vergadering (in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1) als toehoorder bij te wonen.
Lees meer over de begroting.

Rectificatie
Abusievelijk zijn in publicaties in weekblad de Heemsteder onjuiste data en tijden van deze vergadering aangegeven. Onze excuses hiervoor.

Naar overzicht