Gemeenteraad Heemstede besluit tot aankoop opvanglocatie aan Heemsteedse Dreef

De gemeenteraad heeft ingestemd met de aankoop van het pand aan de Heemsteedse Dreef als opvanglocatie. In 2024 zullen hier 16 alleenstaande jonge vluchtelingen worden opgevangen en in 2025 komen er mogelijk 4 bij na evaluatie met de gemeenteraad en inwoners. Dit raadsbesluit is de uitkomst van intensief overleg tussen de omwonenden, het COA, raad en college. Het oorspronkelijke voorstel ging uit van maximaal 25 jongeren in 2024.

Namens het college: “We zijn blij dat de raad heeft ingestemd met de aankoop van het pand aan de Heemsteedse Dreef en de opvang van de jonge alleenstaande vluchtelingen. Het is zo belangrijk dat we mensen, kinderen in nood, een veilige en menselijke plek geven om te wonen. Dat is waar we als gemeente Heemstede voor staan. En daarom maken ons ook hard voor het vervullen van onze hele taakstelling voor het opvangen van 108 asielzoekers. We zijn ervan overtuigd dat Heemstede dit kan, dat de buurt het kan. We hebben een sterke samenleving met veel draagkracht en slagvaardigheid onder de bewoners. We hebben goede voorzieningen, inwoners die graag iets voor een ander betekenen en veel vrijwilligers.

We hebben de afgelopen weken intensieve gesprekken gehad met veel omwonenden rond de Heemsteedse Dreef. Er zijn veel zorgen geuit. Die nemen we heel serieus. Nog niet iedereen is daarvan overtuigd, maar we zullen hier alle aandacht aan geven en ons er 100% voor inzetten. De komende maanden gaan we alles voorbereiden wat nodig is, in overleg met de omwonenden en het COA.

We krijgen nu de kans om samen aan de slag te gaan. Meerdere omwonenden hebben al laten weten de jongeren te willen helpen, met taallessen en als buddy bijvoorbeeld. Vele Heemstedenaren willen de jonge vluchtelingen een warm welkom geven.”

Meer weten of op de hoogte blijven?

Ga naar www.heemstede.nl/huisvesting Hier kunt u zich ook inschrijven voor de digitale bewonersbrief.
Vragen? Mail naar flexwonen@heemstede.nl