Gemeenteraad Heemstede nodigt inwoners uit voor rondetafelgesprek over wonen

De gemeenteraad van Heemstede organiseert op donderdagavond 2 februari 2023 van 19.30 tot 21.00 uur een rondetafelgesprek over wonen. Tijdens deze avond in het raadhuis kunnen inwoners en belanghebbenden reageren op de concept-Woonvisie.

In de concept-Woonvisie staan ambities geformuleerd op het gebied van leefbare en inclusieve woonwijken, passend wonen, zorg & wonen en toekomstbestendig wonen. Raadsleden bespreken de deze visie graag met inwoners om eventuele aanbevelingen te doen voor de definitieve Woonvisie.
De definitieve Woonvisie geldt voor de komende 4 jaar en geeft richting aan verschillende partijen.  In het document staat bijvoorbeeld hoeveel procent sociale huurwoningen in een woningbouwproject moeten komen. Ook of de gemeente zelfbewoning verplicht stelt en hoe de gemeente omgaat met de verduurzaming van woningen.

U bent van harte uitgenodigd aan het rondetafelgesprek deel te nemen. U kunt zich tot 1 februari hiervoor per e-mail aanmelden via griffie@heemstede.nl. Het rondetafelgesprek start met een inbreng van elke deelnemer (maximaal 1 minuut), waarin u kunt vertellen wie u bent en wat u belangrijk vindt als het om wonen gaat.

U vindt de concept-Woonvisie in de vergaderkalender van de gemeenteraad op de website gemeentebestuur.heemstede.nl 
Op deze pagina kunt u het rondetafelgesprek ook live te volgen.
De raad bespreekt de concept-Woonvisie daarna verder in de raadscommissie Ruimte van 9 februari 2023 vanaf 20.00 uur.

Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de gemeenteraad om te luisteren naar hoe inwoners denken over een bepaald onderwerp of voorstel. Zo kan de gemeenteraad zich optimaal voorbereiden op de bespreking van het onderwerp.