Glaspoort legt laatste fase glasvezelnetwerk aan in Heemstede

Het bedrijf Glaspoort, een samenwerking tussen KPN en ABP, gaat in mei beginnen met de 3e en laatste fase van de aanleg van glasvezel in Heemstede.

De aanleg van glasvezel in Heemstede vindt plaats in de Rivierenwijk, Geleerdenwijk, Crayenestersingel en omgeving, Koediefslaan en omgeving, Vogelpark en Stationsomgeving. Alle betrokken bewoners hebben hierover een brief van Glaspoort ontvangen. Ze kunnen zelf toestemming geven voor een aansluiting in huis/graafwerk op eigen erf. Om de gang van zaken toe te lichten, houdt Glaspoort op 3 mei van 17.30 tot 18.30 uur een webinar over het werk. Ook komen medewerkers van Glaspoort huis-aan-huis langs. De gemeente heeft hiervoor in 2021 een ventvergunning afgegeven.

Werkzaamheden in de stoep of straat

Glaspoort zorgt voor het aanbrengen van de kabels in de grond in de stoep of straat voor de woningen. Inwoners kunnen met vragen of opmerkingen over de aanleg van glasvezel bellen met Glaspoort via 088 660 15 50 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of gaan naar www.glaspoort.nl/klantenservice . De gemeente Heemstede is als toezichthouder aanspreekpunt voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Wie daarover iets wil doorgeven, doet dat via www.heemstede.nl/melden of belt op werkdagen via het verkorte nummer 14 023.