Heemstedenaren kunnen stemmen op favoriet ontwerp nieuwe Belvedère Groenendaal

Tot 5 december 2019 kunnen inwoners van Heemstede hun stem uitbrengen op een van de zes ontwerpen voor een nieuwe Belvedère in het wandelbos Groenendaal.

De ontwerpen zijn afkomstig van 6 architecten en ontwerpers, die via een besloten uitvraag hun visie op een nieuwe Belvedère hebben weergegeven. De 6 ontwerpen zijn ook te bewonderen in het gemeentehuis en in het gebouw Plein1. Hier is ook hulp aanwezig bij het online stemmen. Inwoners van Heemstede bepalen welk ontwerp zal worden gerealiseerd op de oude plek van de Belvedère. 
Ga naar de projectpagina met de ontwerpen en het stemformulier.    

Achtergrond Belvedère

Tot 1964 stond een uitkijktoren (Belvedère) op een heuvel in het noordelijke deel van het wandelbos. De toren is ontworpen door architect Hitchcock tussen 1834-1839.
De restanten zijn nog te vinden in het gedeelte van het wandelbos dat nu een losloopgebied voor honden is; een klinkerpad loopt naar de top van de heuvel, waar vandaan bezoekers vroeger een weids uitzicht hadden.
De nieuw te bouwen Belvedère past bij de cultuurhistorische waarde van het bos, zoals beschreven in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal.

Naar overzicht