Heemstedenaren maken woonbehoefte duidelijk

Met 44,1% is de voorkeur voor het bijbouwen van starterswoningen het grootst, gevolgd door seniorenwoningen (25,1%). Het lijkt hierbij weinig uit te maken in welk soort woning iemand nu woont. Dit blijkt uit de peiling over wonen die door 1243 Heemstedenaren is ingevuld. Hetzelfde geluid was te horen tijdens de bewonersbijeenkomst in oktober waar zo’n 50 inwoners aanwezig waren.

Uit de peiling blijkt ook de vraag naar goedkope, middeldure koopwoningen en sociale huurwoningen als het gaat om de gewenste prijsklasse. De doorstoom kan verbeterd worden door onder andere betaalbare en duurzamere seniorenwoningen. Energiekosten en de wens om duurzamer te wonen zijn de belangrijkste motivator bij verbouw- of verhuisplannen. Tijdens de bewonersavond werd onder andere het bewaken van de balans tussen bouwen en groen genoemd. Maar ook het belang van woningen voor politie, zorg- en onderwijspersoneel die de leefbaarheid in Heemstede ten goede zouden komen.

Wethouder Eveline Stam: ”De inbreng van inwoners over wonen in Heemstede is zeer waardevol en verwerken we in de Woonvisie. De woonopgave voor verschillende groepen is een behoorlijke uitdaging. In de Woonvisie staan straks richtlijnen om te zorgen dat de Heemsteedse woningvoorraad zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van inwoners”.

Onlangs en vooruitlopend op de Woonvisie, tekende de wethouder en de initiatiefnemer namens Merwestreek een voorrangsregeling voor 15 woningen in het project Princenbuurt. Inwoners uit Heemstede of mensen met een sociaal-maatschappelijke of economische binding met Heemstede krijgen voorrang bij de verkoop van de woningen.

De Woonvisie geeft straks richting aan verschillende partijen. In de Woonvisie staat bijvoorbeeld hoeveel % sociale huurwoningen in een woningbouwproject moeten komen. Of we zelfbewoning verplicht stellen. En hoe we omgaan met duurzaamheid. De Woonvisie vormt ook de basis voor prestatieafspraken tussen de gemeente en woningbouwcorporaties. Na het opstellen van de Woonvisie worden de doelen en prioriteiten uit de Woonvisie vertaald in een uitvoeringsplan.

De resultaten van de peiling over wonen in Heemstede leest u op heemstede.nl/woonvisie