Heemstedenaren positief over wonen en leven in hun gemeente

Uit de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ blijkt dat inwoners Heemstede een aantrekkelijke gemeente vinden om in te wonen en te leven. De algehele waardering is dit jaar hoger ten opzicht van 2019. Het resultaat uit het jaarlijkse onderzoek ‘Beste woongemeente van Nederland’ van Weekblad Elsevier waar Heemstede op de 2e plaats staat, onderstreept dit.   

In december 2021 is de peiling ‘Waar staat je gemeente’ in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Ruim 2.000 Heemstedenaren van 18 jaar en ouder zijn naar hun mening gevraagd. Meer dan 500 inwoners hebben de enquête ingevuld.

Vergelijking met 2019 en andere gemeenten

De uitkomsten van de burgerpeiling geven aan hoe inwoners de gemeente ervaren op 4 thema’s:

  • Woon- en leefklimaat
  • Relatie inwoner-gemeente
  • Gemeentelijke dienstverlening
  • Zorg en welzijn

Deze resultaten zijn met de uitkomsten van de burgerpeiling uit 2019 vergeleken. De algehele waardering voor de gemeente is gestegen van 7,1 naar een 7,3. Deze score ligt beduidend hoger vergeleken met gemeenten van dezelfde omvang (6,7). Opvallend is dat de waardering voor het onderdeel ‘Zorg en welzijn’ is gestegen van 6,8 naar 7,3. De dienstverlening via de publieksbalie in het gemeentehuis wordt met een 8,8 hoog gewaardeerd. Over de gehele linie scoort de gemeente beter in vergelijking tot gemeenten van dezelfde omvang.

Uitkomsten en volledig rapport

De gemeente gebruikt de uitkomsten voor het ontwikkelen en bijsturen van beleid. Ook worden de uitkomsten betrokken bij het stellen van doelen en te toetsen of doelstellingen zijn behaald.
Download het volledige rapport met onderzoeksresultaten via www.heemstede.nl/burgerpeiling. Alle resultaten worden later ook gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.