Heemsteedse gemeenteraad vergadert digitaal

Ook voor raadsleden geldt: blijf zoveel mogelijk thuis! Daarom vergadert de gemeenteraad van Heemstede in april digitaal. Deze digitale vergaderingen zijn online te volgen via www.gemeentebestuur.heemstede.nl. Het is dus niet mogelijk om de vergaderingen bij te wonen in de raadzaal.

Commissievergadering op 21 april met twee agendapunten

Op 21 april staan de ‘Nota Duurzaamheid Heemstede 2020-2024’ en het ‘Onderzoek alternatieve financiering Integraal Huisvestigingsplan (IHP) primair onderwijs 2019-2039’ op de agenda van de commissie. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht door hun bijdrage voor deze twee onderwerpen te mailen en, als dat technisch slaagt, door in te bellen in de digitale vergadering.

Digitaal besluiten in raadsvergadering op 23 april

Het is de raad tijdelijk wettelijk toegestaan om digitaal besluiten te nemen. Op 23 april zal de raad besluiten over het hamerpunt ‘Renovatieplan buitenruimte Spaarneborgh’. Dit onderwerp stond al geagendeerd in de geannuleerde raadsvergadering van 26 maart 2020. Als de ‘Nota Duurzaamheid Heemstede 2020-2024’ in de commissievergadering van 21 april voldoende is voorbesproken, wordt mogelijk ook dit onderwerp geagendeerd in de digitale raadsvergadering van donderdag 23 april. De gemeenteraad volgt de landelijke ontwikkelingen om te beoordelen of digitaal vergaderen ook voor volgende maanden nodig zal zijn.

Naar overzicht