Hoe berekenen wij de WOZ-waarde in Heemstede?

De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. Deze maand ontvangt u een aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 met als peildatum 1 januari 2022.

De WOZ-waarde bepaalt onder andere het bedrag dat u betaalt aan onroerendezaakbelasting (OZB). De laatste berichten over de woningmarkt laten zien dat de gemiddelde verkoopprijs en de vraagprijzen van woningen de afgelopen maanden dalen.   

De waardedaling van woningen die in 2022 is ingezet, ziet u nog niet terug in de WOZ-waarden van dit jaar. De gemeente kijkt dit jaar nog naar de verkopen rondom de verplichte peildatum van 1 januari 2022. Het effect van de actuele marktontwikkelingen vindt u pas terug op het aanslagbiljet van 2024. De verplichte peildatum daarvan is 1 januari 2023.

Wilt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens bent met een aanslag of de WOZ-waarde, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaar maken. Dit kan digitaal met uw DigiD via www.gbkz.nl/bezwaarmaken of schriftelijk. Stuur uw brief aan het hoofd van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, Postbus 47, 2050 AA Overveen.
Let op: u krijgt geen uitstel van betaling als u bezwaar maakt.

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig

U kunt een bureau vragen om bezwaar voor u te maken. Maar dat is niet nodig. Elk bezwaar behandelen wij op dezelfde manier. Of het bezwaar door u of door een bureau is ingediend maakt dus niet uit. Hebben we een fout gemaakt? Dan passen we het aan. Natuurlijk doen we dat gratis.

Een bureau zegt dat het bezwaar voor u gratis is, maar dat is niet helemaal waar. Bureaus werken op ‘no cure no pay’-basis. U betaalt misschien niets, maar wij betalen vergoedingen van €296 tot meer dan €592 per bezwaar aan deze bureaus. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot het voordeel dat het u oplevert. Bovendien worden deze vergoedingen verrekend in de belastingtarieven van het volgende jaar.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag of de WOZ-waarde?

Neem contact op met Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid. Dat kan telefonisch op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur via (023) 512 6066  (keuzemenu optie 3).
Lees meer op over de WOZ op de website van Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid