In gesprek met de burgemeester van Heemstede

Burgemeester Astrid Nienhuis nodigt inwoners, ondernemers en organisaties van Heemstede van harte uit voor een gesprek over onderwerpen die spelen in de gemeente. Ze zegt daarover:

In het begin van mijn ambtsperiode bestond een spreekuur voor de burgemeester in het raadhuis. Maar ik kom ook graag zelf naar inwoners toe om echt in gesprek te gaan en daarom ben ik gestopt met dit spreekuur. Omdat overlast een regelmatig terugkerend onderwerp was, is gelijktijdig een overlastspreekuur ingericht, waarbij medewerkers van de gemeente en partnerorganisaties meedenken, ook over een oplossing.

De afgelopen jaren heb ik veel locaties bezocht en gesproken met inwoners en ondernemers. Nieuw met ingang van november is ‘het gesprek met de burgemeester’.
Twee keer per maand, één keer overdag en één keer ’s avonds, ontvang ik graag inwoners voor een kort gesprek in het raadhuis. Speelt er iets in de wijk, heeft u een idee of suggestie, maakt u zich zorgen over iets in uw gemeente? Ik hoor het graag van u.
Natuurlijk kunt u nog altijd via de diverse kanalen contact opnemen met de ambtenaren van de gemeente, een afspraak maken met een van de wethouders over onderwerpen binnen hun portefeuille of inspreken bij de commissievergadering van de gemeenteraad. Zaken waarover bezwaar- en beroepsprocedures lopen, kunnen niet besproken worden omdat het college of de raad daarover nog een beslissing moeten nemen.

Ik nodig ik u van harte uit voor ‘het gesprek met de burgemeester’ en hoor graag uw verhaal.
U kunt hiervoor een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!
Natuurlijk blijft het ook mogelijk mij uit te nodigen op locatie. Ik kom graag langs.

Met vriendelijke groet,

Astrid Nienhuis,
burgemeester van Heemstede

Naar overzicht