Koninklijke onderscheidingen Heemstede

De lintjesregen, traditioneel op de laatste werkdag voor Koningsdag, verliep dit jaar door corona op een andere manier dan gebruikelijk. Er vond geen bijeenkomst plaats in het raadhuis van Heemstede. In plaats daarvan ging burgemeester Astrid Nienhuis de gedecoreerden thuis verrassen. Op maandag 26 april heeft zij om 10.00 uur en om 11.15 uur onderscheidingen uitgereikt aan 2 inwoners van Heemstede:

Mevrouw Natasja Koeckhoven-Tesselaar (45 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Koeckhoven was tussen 2005 en 2015 mede-oprichter en bestuurslid van de stichting Zebra-Zorg in Vogelenzang. Dit is een zorgboerderij waar mensen, voornamelijk kinderen en jongeren, met een verstandelijke beperking overdag naar toe kunnen komen als dagbesteding. Verder is zij sinds 2010 vrijwilliger bij de Dierenopvang Amsterdam, waarvoor zij onder andere kittens opvangt en filmpjes maakt voor de sociale media. Ook ondersteunde mevrouw Koeckhoven met haar hulphond een kind met een ernstige ziekte. In 2016 richtte zij samen met haar zus de Stichting PowerAnimals op. Deze stichting richt zich op de (therapeutische) inzet van dieren in de zorg. Daarnaast is zij ambassadeur voor de stichting Bultersmekke Assistancedogs, die zich inzet voor mensen die een hulphond nodig hebben. Sinds 2020 zet zij zich in om de kwaliteit van het onderwijs van een school in Zimbabwe te verbeteren.

De heer Rob Roomeijer (76 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Roomeijer is sinds 1985 actief voor HBC Voetbal in Heemstede. Hij was 6 jaar voorzitter van de jeugdafdeling en werd in 1991 voorzitter van de Voetbalvereniging HBC Voetbal, dat 1200 leden telt. Hij heeft zitting in de overkoepelende Sportraad HBC en vertegenwoordigt de vereniging bij de bijeenkomsten vande Kennemerkring, bij de KNVB-vergaderingen en neemt deel aan de gemeentelijke bijeenkomsten. Hij is de mede-organisator van de sportdag voor mensen met een beperking en hij zet zich in tegen discriminatie in de sport. Met een korte onderbreking vanwege zijn gezondheid was de heer Roomeijer vorig jaar 25 jaar voorzitter van HBC Voetbal. Het was de bedoeling dat hij in oktober bij de algemene ledenvergadering afscheid zou nemen als voorzitter en bij die bijzondere gelegenheid een Koninklijke onderscheiding zou ontvangen. De ledenvergadering kon echter niet doorgaan en daarom krijgt de heer Roomeijer nu bij deze lintjesregen zijn onderscheiding.

Naar overzicht