Meld locaties van de eikenprocessierups in Heemstede!

Eikenprocessierups Vrijheidsdreef 2018

Op 27 en 28 juni zijn aan de Sparrenlaan in Wandelbos Groenendaal, de Herenweg tussen Sparrenlaan en Adriennelaan en bij de ingang van de Linnaeushof aan de Glipperweg diverse kolonies van de eikenprocessierups aangetroffen.
De verspreiding van brandharen vanuit de rupsenkolonies vormt een risico voor de volksgezondheid. Dit uit vaak zich in jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen.
Daarom is het van groot belang om nieuwe locaties van nesten van deze rupsen zo snel mogelijk te melden bij de gemeente. Dat kan via www.heemstede.nl/rupsen , WhatsApp of tijdens kantooruren telefonisch via 14 023.

Bij constatering van rupsennesten in openbaar gebied zet de gemeente de bomen af met lint en schakelt gespecialiseerde bedrijven in om de nesten weg te zuigen en te vernietigen. Op particulier terrein is de betreffende eigenaar hier zelf verantwoordelijk voor.

Naar overzicht