Mogelijke hertelling stemmen gemeenteraadsverkiezingen Heemstede

Op 29 maart 2022 besluit de gemeenteraad van Heemstede of er wordt overgegaan tot hertelling van de stemmen. Lijsttrekker Eric Geels van Samen Sterk Heemstede (SSH) vroeg een hertelling aan omdat hij “13 stemmen tekort komt voor een restzetel”.

Op advies van de commissie Geloofsbrieven wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om op 29 maart het volgende te beslissen:

  • Toewijzing van het verzoek tot volledige hertelling
  • Nog geen nieuwe raadsleden toe te laten, tot de huidige raad de uitslag van de hertelling heeft vastgesteld en de nieuwe raadsleden kunnen worden toegelaten.

Als de gemeenteraad tot hertelling beslist, zal deze waarschijnlijk op woensdag 30 maart plaatsvinden in het openbaar, onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Dezelfde avond kan de uitslag van de hertelling worden vastgesteld in de raadsvergadering. Als er geen wijzigingen in de zetelverdeling plaatsvinden, kan de raad deze avond besluiten over het toelaten van de nieuwe raadsleden. Mocht de hertelling gevolgen hebben voor de zetelverdeling, dan maakt het Centraal Stembureau een nieuw proces-verbaal op van de verkiezingen. Daarna zullen op basis daarvan raadsleden worden benoemd De  raad kan dan op donderdag 31 maart besluiten over het toelaten van de nieuwe raadsleden.

Wanneer de gemeenteraad besluit tot hertelling, blijft de huidige gemeenteraad bij uitzondering langer aan dan de Kieswet voorschrijft. De nieuwe raad wordt dan geïnstalleerd op donderdag 31 maart. Zorgvuldigheid is hier van groot belang en wordt verkozen boven snelheid van het proces. Als de raad niet tot hertelling beslist, kan de nieuwe gemeenteraad op 30 maart worden geïnstalleerd.

Alle vergaderingen en de eventuele hertelling zijn openbaar en kunt u volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl/vergaderingen