Nieuwe ligplaats voor schip ‘de Olifant’ in Heemstede

Op 19 oktober 2021 besloot het college om de ligplaats voor het schip 'de Olifant' in het Heemsteeds Kanaal te verplaatsen naar een plek in het verlengde van de Matthijs Vermeulenlaan. Deze ligplaats ligt op ongeveer 70 meter van wooncomplex Spaarneborgh en ongeveer 30 meter van zorgcomplex De Heemhaven. Hiermee is nu een grotere afstand tot Spaarneborgh zonder dat het uitzicht vanuit De Heemhaven tekort wordt gedaan.  

Eerder wees de gemeente een ligplaats aan naast het appartementencomplex Spaarneborgh. De bewoners van Spaarneborgh hebben met bezwaarschriften aangegeven deze ligplaats niet wenselijk te vinden en hebben andere ligplaatsen voorgesteld. 
Het college heeft 8 locaties onderzocht en getoetst op haalbaarheid en bestaande kaders. Ook de financiële gevolgen voor zowel de eigenaar van het vaartuig als de gemeente zijn meegewogen. Bewoners van Spaarneborgh en De Heemhaven worden met een brief geïnformeerd over de definitieve ligplaats van ‘de Olifant’ en bij plaatsing van de nieuwe meerpalen. 

Het schip 'de Olifant' moet de haven van Heemstede verlaten. De renovatie van de haven is bijna afgerond. Bij de renovatieplannen is aangegeven dat de aanwezige boten die vanwege hun omvang niet binnen de nieuw ingerichte ruimte passen, de haven na de renovatie moeten verlaten.

Naar overzicht