Nieuwe manier van afvalinzameling gestart in wijk Merlenhoven Heemstede

label rolemmer Merlenhoven

Op 28 februari heeft Meerlanden in de wijk Merlenhoven alle aangeboden grijze rolemmers schoongemaakt. Vanaf nu zijn ze daar alleen bedoeld voor de inzameling van plastic, metalen en drankkartons (PMD). Vanaf 14 maart haalt Meerlanden iedere twee weken PMD op. Restafval, glas, papier/karton brengen de bewoners zelf weg naar verzamelcontainers in de wijk. Deze nieuwe manier van afvalinzameling is onderdeel van het doel om de hoeveelheid restafval per huishouden terug te brengen van 200 naar 100 kilo in 2020.
Lees meer over deze afvaltest in Merlenhoven.

Naar overzicht