Nieuws

29 augustus 2012 Meld een verloren of gevonden voorwerp

Logo landelijke website

Doe hier een melding van een verloren of gevonden voorwerp. En lees meer over wanneer een gevonden voorwerp uw eigendom wordt, wat te doen bij diefstal en hoe u moet handelen bij paspoorten, rijbewijzen, fietsen, dieren etc.


MELD EEN VERLOREN VOORWERP

 • Kijk eerst op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl om te checken of uw voorwerp gevonden is.
  Let op: veel verloren voorwerpen zoals sleutels en (goedkopere) brillen, kleding en paraplu's worden niet geregistreerd. Lees meer hierover onderaan de pagina bij "Overige informatie".
 • Als dit niet zo is, doe dan via dit digitale formulier een melding van het door u verloren voorwerp. Beschrijf het voorwerp zo goed mogelijk zodat het herkend kan worden.
 • Als u géén digitale melding kunt doen, dan kunt u dit ook persoonlijk doen bij de publieksbalie van de gemeente (aan de balie of telefonisch via 14 023).
 • Bewaar de ontvangen bewijsbrief zorgvuldig voor correspondentie met de gemeente.
 • Het kan zijn dat uw voorwerp de komende weken gevonden wordt, controleer daarom regelmatig de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Als uw voorwerp gevonden is, neem dan iets mee om te bewijzen dat het van u is (bijv. foto of aankoopbewijs). LET OP: Als u het voorwerp bij de gemeente ophaalt, moet u een geldig legitimatiebewijs overleggen.

MELD EEN GEVONDEN VOORWERP

 • Meld via dit digitale formulier dat u een voorwerp gevonden heeft. Beschrijf het voorwerp zo goed mogelijk zodat het herkend kan worden.
  Let op: veel gevonden voorwerpen zoals sleutels en (goedkopere) brillen, kleding en paraplu's worden niet geregistreerd. Lees meer hierover onderaan de pagina bij "Overige informatie".
 • Als u géén digitale melding kunt doen, dan kunt u dit ook persoonlijk doen bij de publieksbalie van de gemeente (aan de balie of telefonisch via 14 023).
 • Bewaar de ontvangen bewijsbrief zorgvuldig voor correspondentie met de gemeente.
 • Bewaar het gevonden voorwerp bij voorkeur bij u thuis. Als de verliezer zich meldt, dan geven wij uw contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mail) voor het maken van een afspraak om het op te halen. U kunt het voorwerp eventueel ook bij de gemeente in bewaring geven.

OVERIGE INFORMATIE

Eigenaar worden
Als u een gevonden voorwerp thuis bewaart en de eigenaar meldt zich niet, dan wordt het voorwerp één jaar na de registratiedatum uw eigendom.

Als u het voorwerp bij de gemeente in bewaring geeft, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Indien het gevonden voorwerp naar schatting van de gemeente minder waard is dan € 450, dan kunt u géén eigenaar meer worden van het voorwerp. De gemeente verkoopt dit soort voorwerpen na 3 maanden voor een goed doel.
 2. Indien het gevonden voorwerp naar schatting van de gemeente meer waard is dan €450, dan wordt het voorwerp indien het niet opgehaald is, één jaar na de registratiedatum uw eigendom. U heeft na de registratiedatum nog 1 maand de tijd om het voorwerp op te halen bij de gemeente. Doet u dit niet, dan verkoopt de gemeente het voorwerp voor een goed doel.

Diefstal/Misdrijf
Als u vermoedt dat uw eigendom gestolen is of dat er sprake is van een misdrijf, dan moet u altijd aangifte doen bij de politie in Heemstede. De gemeente neemt dit niet in behandeling.

Veel gevonden/verloren voorwerpen zoals sleutels, brillen, kleding en paraplu's
Deze voorwerpen worden niet geregistreerd door de gemeente want ze hebben meestal geen specifieke herkenningspunten. Deze spullen liggen in een doos waarin u na overleg met de publieksbalie kunt kijken. Gevonden sleutels kunt u inleveren bij de publieksbalie. Verlies of vondst van kostbare brillen, kleding, enzovoorts registreert de gemeente natuurlijk wel.

Gevonden of verloren rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten of vreemdelingendocumenten
Dit soort documenten mag de vinder niet zelf bewaren, maar moet deze inleveren bij de Publieksbalie of opsturen naar de afdeling Publiekszaken. De gemeente informeert de eigenaar van het verloren document dat het gevonden is. Als de documenten afkomstig zijn uit andere gemeenten, dan stuurt de gemeente deze door naar de desbetreffende gemeente.

Verlies of vondst in een gebouw, openbaar vervoer, op particulier terrein, enzovoorts
De algemene regel is dat men hiervoor rechtstreeks contact opneemt met de beheerder of exploitant en dus niet met de gemeente.

Vermiste en gevonden dieren
Voor de opvang van dieren kan men terecht bij dierenasielen in de omgeving van Heemstede.
Bijvoorbeeld bij:
Dierentehuis Kennemerland (Ook pension voor honden en katten)
Keesomstraat 5
2041 XA Zandvoort
Telefoon: 023-5713888
Zie ook de site van de dierenbescherming.

Gevonden en verloren fietsen

Is de gevonden fiets misschien gestolen?
Als u het vermoeden heeft dat een gevonden fiets is gestolen, dan moet u contact opnemen met de politie. In het fietsdiefstalregister van de RDW kunt u nagaan of een gevonden fiets als gestolen is geregistreerd (via chipnummer of via een combinatie van merk en framenummer). Alle fietsdiefstallen die bij de politie zijn aangegeven staan in dit register.

Men ziet een fiets die kennelijk ergens achter gelaten is
Een fiets waar niet meer op gereden kan worden, wordt beschouwd als een fietswrak. U kunt dit melden bij ons Meldpunt Overlast. Afhankelijk van de staat en locatie wordt door de gemeente actie ondernomen. In andere gevallen is een fiets die 'kennelijk is achtergelaten' een gevonden voorwerp en moet ook zo geregistreerd worden. Indien het voor u niet mogelijk is om de fiets thuis te bewaren, dan kunt u deze ook naar de gemeente brengen (Raadhuisplein1 ).

Een gevonden fiets ophalen bij de gemeente
De gemeente bewaart de gevonden fietsen bij de gemeentewerf aan de Cruquiusweg. Als men de gevonden fiets ophaalt moet men ook de fietssleutel meenemen. En uiteraard een identiteitsbewijs.

Een fiets is mogelijk door de gemeente verwijderd
Fietsen die verkeerd of hinderlijk geparkeerd staan (bijvoorbeeld op het station) worden verwijderd door de gemeente. Men kan hiervoor contact opnemen met de medewerkers van het bureau Handhaving (tel. 14 023).

Zag de fiets er zo slecht uit dat hij als wrak aangemerkt zou kunnen zijn? Dan is de fiets misschien door de gemeente verwijderd. Ook hiervoor kan men contact opnemen met de medewerkers van het bureau Handhaving (tel. 14 023).

Voorwerp weer terecht?
Hoe meldt u dat een voorwerp weer terecht is? Stuur een e-mail naar verlorenofgevonden@heemstede.nl en vermeld hierin: Uw naam en uw e-mailadres
Woonplaats, straat en huisnummer
Telefoonnummer
Om welk voorwerp het gaat (één woord is genoeg).
Of u het voorwerp:
- heeft teruggevonden
- heeft teruggekregen
- heeft teruggegeven Zo mogelijk:
- het registratienummer van het voorwerp (als u een bewijsbrief met registratienummer ontving).

Regelgeving
Aan de teksten op deze site kunt u geen rechten ontlenen. Als u precies wilt weten wat uw rechten en plichten zijn kunt u de volgende documenten raadplegen: - het Burgerlijk wetboek, boek 5
- het Besluit gevonden voorwerpen
- de rechtspraak U kunt deze regels vinden op de algemene site van de overheid (www.overheid.nl). Rechtspraak kunt u vinden op zoeken.rechtspraak.nl.


Lettergrootte