Noodwoningen Sportparklaan Heemstede voor statushouders en jongeren

Het Rijk heeft een verzoek gedaan aan de burgemeesters om versneld opvangplekken voor statushouders te realiseren. Dit om de noodsituatie in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel op te lossen. Dit betekent voor Heemstede dat er zo snel mogelijk huisvesting gerealiseerd moet worden voor 16 mensen. De gemeente heeft de noodwoningen in de Sportparklaan hiervoor aangewezen. Op die locatie zullen ook jongeren worden gehuisvest.

Versnelde opgave

De verhalen over de leefomstandigheden in het azc in Ter Apel zijn schrijnend. Een situatie die is ontstaan doordat statushouders door het grote woningtekort in ons land niet of nauwelijks uitstromen vanuit de azc’s naar hun woongemeente. Door versneld 16 mensen met een verblijfsvergunning als nieuwe inwoners in Heemstede te verwelkomen, wil de gemeente bijdragen aan de oplossing van dit probleem. De gemeente moet in het najaar 22 statushouders huisvesten. Dit aantal van 16 past binnen deze opgave, ze komen alleen eerder. Het gaat om een gemengde groep van jonge vrouwen en mannen, sommigen alleenstaand, anderen met een relatie. Deze 16 mensen worden hiermee onmiddellijk inwoner van Heemstede.

Noodwoningen Sportparklaan

Op dit moment zijn in Heemstede onvoldoende woningen beschikbaar voor deze groep. Daarom heeft de gemeente de noodwoningen in de Sportparklaan aangewezen voor de tijdelijke huisvesting van deze mensen, voor een periode van maximaal 9 maanden na ingebruikname. In de tussentijd gaat de gemeente aan de slag om voor hen op een of meer andere locaties (semi)permanente woonruimte te realiseren. Hoewel de huisvesting nu een tijdelijk karakter heeft, is het de bedoeling dat zij als nieuwe inwoners definitief in Heemstede blijven.  De toewijzing van de noodwoningen aan statushouders is mogelijk omdat de opgave voor de opvang van Oekraïners naar beneden is bijgesteld. Op de locaties Kohnstammlaan, Kerklaan 61 en Glipperweg 57 blijven voldoende plekken beschikbaar voor de noodopvang van mensen uit Oekraïne. 

Samen met jongeren

Er zijn in totaal 22 noodwoningen op de Sportparklaan. Dat betekent dat er – naast de nieuwe inwoners – plaats is voor nog eens 7 woningzoekenden. Deze units wil de gemeente graag ter beschikking stellen aan jongeren uit Heemstede. Zij krijgen een rol bij de integratie van de nieuwe inwoners en het gezamenlijk goed laten functioneren van de opvanglocatie. Het profiel waaraan deze jongeren moeten voldoen en de wijze waarop zij geselecteerd gaan worden moet nog bepaald worden. Nadere informatie daarover volgt. Naar verwachting zullen door de verandering van de opgave minder personen op de Sportparklaan verblijven dan de oorspronkelijk gerealiseerde 44 plekken.

Bewonersavond 12 juli

Op 12 juli zijn burgemeester en wethouder op locatie aanwezig om met omwonenden in gesprek te gaan en eventuele vragen te beantwoorden. Ook kunnen zij dan zien hoe de noodwoningen en de huiskamerunit er van binnen uitzien. De omwonenden zijn hiervoor per brief uitgenodigd.