Ondertekening Jeugdakkoord Heemstede: Versterking van de Jongerenparticipatie

Op 10 juli ondertekenden wethouder Sam Meerhoff en Anneke Grummel het Jeugdakkoord. Met dit akkoord wil de gemeente de jeugd beter betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn; die over hún toekomst gaan. Bij de ondertekening voor het raadhuis waren ook de jeugd, organisaties en scholen aanwezig. Het is een belangrijke mijlpaal in het versterken van de zeggenschap en weerbaarheid van de jeugd in onze gemeente.

Het Jeugdakkoord is het resultaat van intensieve gesprekken met de jeugd en organisaties en van onderzoeken van de afgelopen jaren. De jeugd droeg actief bij door hun behoeften, prioriteiten en ambities kenbaar te maken. Met concrete doelstellingen en actiepunten voor de komende jaren, biedt het akkoord een blauwdruk om beleid en initiatieven beter te laten aansluiten op wat de jeugd belangrijk vindt.

Het Jeugdakkoord vraagt niet alleen iets van de gemeente, maar ook van organisaties, instellingen én de jongeren zelf.  Wethouder Sam Meerhoff: “We geven jongeren een structurele rol in onze lokale democratie. Dat bedenken we niet zelf, maar samen. Zo bouwen we met elkaar aan een toekomst waarin jongeren in Heemstede zich gehoord voelen en volop mee kunnen doen in onze samenleving.” Wethouder Anneke Grummel vult aan: “De Jeugd heeft het afgelopen jaar heel concreet aangegeven wat ze willen: bijvoorbeeld meer uitdagende speeltuinen en een hangplek, kansen op een woning, minder afval en meer groen. Daar gaan we samen mee aan de slag.”

Samen aandacht voor uitdagingen

De Heemsteedse jeugd heeft het goed, maar staat ook voor grote uitdagingen. Onderzoeken tonen aan dat Heemsteedse jongeren het niet makkelijk hebben, met name op het gebied van mentale welzijn. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor deze uitdagingen en stappen te nemen. Dat doen we door middel van het Jeugdakkoord. Door samen te werken aan een betere toekomst voor de jeugd.