Onterechte inning parkeergelden Heemstede

In de gemeente wordt jaarlijks bepaald wat de locaties zijn waar je parkeergeld moet betalen. Op 20 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van de locaties niet bij het college maar bij de gemeenteraad ligt. Dit besluit is incompleet gebleken en heeft als gevolg dat er onterecht parkeergeld is geïnd vanaf 29 december. In de raadsvergadering van 14 februari wordt voorgesteld dit te corrigeren.

Parkeergeld teruggeven

De gemeente wil parkeerders in Heemstede (inwoners, ondernemers en bezoekers) het parkeergeld teruggeven dat ze onterecht hebben betaald. Het gaat om betaalde parkeergelden in de periode van 29 december 2023 tot en met 15 februari 2024.  

Op deze website en in HeemstedeNieuws (achterzijde weekblad de Heemsteder) komt zo snel mogelijk te staan hoe u de kosten kunt terugvragen. Ook is daar dan informatie over de voorwaarden te vinden. Bent u zelf niet in staat om de kosten digitaal terug te vragen, dan kunt u hiervoor naar het gemeentehuis komen. Meer informatie daarover volgt ook.