Plan voor verlaging snelheid op wegen Heemstede ter inzage

De verkeersdruk in Heemstede is hoog. Gemeente en inwoners willen graag de verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroten. Daarom is het plan gemaakt om overal binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren. Uitzondering zijn wegen die nodig zijn om een gebied te ontsluiten; deze blijven 50 km/u (Heemsteedse Dreef, César Francklaan, Herenweg, Zandvoortselaan, Leidsevaartweg, Glipper Dreef, Glipperweg, Cruquiusweg binnen de bebouwde kom). Dit staat in het ‘wegcategoriseringsplan’ dat tot 30 juni ter inzage ligt.

Alle wegen 30 km, tenzij...

In november 2020 nam de gemeenteraad de motie ‘Veilig verkeer 30 km in Heemstede aan’. Het uitgangspunt van ’30 km tenzij…’is verwerkt in het plan voor alle wegen in Heemstede. Om doorgaand verkeer goed te laten doorstromen, blijft op ‘gebiedsontsluitingswegen’ de maximale snelheid 50 km. Deze wegen hebben al zoveel mogelijk een veilige inrichting met verkeerslichten, fietspaden en oversteekplaatsen. Alle overige wegen blijven of worden ‘erftoegangsweg’ waar 30 km geldt. Tot welke van deze 2 soorten de weg behoort, staat voor heel Heemstede in het wegcategoriseringsplan.

Herinrichting van weg volgt later

Nu gaat het om het ‘categoriseren’ van alle wegen in Heemstede, waarbij de weg de status krijgt van ‘gebiedsontsluitingsweg’ of van ‘erftoegangsweg’. De inrichting als 30 km-weg volgt later. Hiermee is veel geld gemoeid en daarom sluiten we zoveel mogelijk aan bij het bestaande onderhoudsprogramma. Als een weg toch al open moet, wordt meteen de herinrichting aangepakt. Uiteraard wordt de buurt hierbij betrokken.

 Wegcategoriseringsplan ter inzage

Alle bewoners van de wegen die 50 km blijven en van de wegen die van 50 naar 30 km gaan zijn via een brief uitgenodigd te reageren op het plan. Het plan ligt tot 30 juni ter inzage.
Lees meer over het wegcategoriseringsplan. 

Naar overzicht