Plannen en Projecten

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de plannen en projecten in de gemeente Heemstede.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de parkeerbalans berekend aan de hand van de in 2010 vastgestelde Nota parkeernormen Heemstede (pdf 402 kb).

Lettergrootte