Praat mee over de lokale democratie in Heemstede!

Hoe zorgen we in Heemstede voor een (nog beter) samenspel tussen gemeente en inwoners? Dit is onderwerp van gesprek tijdens een bijeenkomst op donderdagavond 2 september van 19.30 tot 22.00 uur in het raadhuis van Heemstede. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om mee te praten. Reserveer de datum nu alvast in de agenda!

Quick Scan Lokale Democratie

Basis voor het gesprek op 2 september vormen de resultaten van de Quick Scan Lokale Democratie (pdf, 187 KB). Deze vragenlijst is in maart 2021 onder het motto ‘Samen maken wij Heemstede’ uitgezet onder inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. De vragen van de Quick Scan gingen bijvoorbeeld over de manier waarop we met elkaar tot besluiten komen en over de mogelijkheden die de gemeente biedt om samen te werken. De antwoorden geven een eerste indruk en aanknopingspunten voor hoe we samen zaken anders of nog beter kunnen doen voor Heemstede.

Kom naar de bijeenkomst op donderdag 2 september van 19.30-22.00 uur

Inwoners zijn van harte uitgenodigd om met raadsleden, collegeleden en ambtenaren in gesprek te gaan. We duiden graag gezamenlijk de uitkomsten en aanbevelingen van de Quick Scan op 2 september in het raadhuis Heemstede. Uit deze gesprekken volgt een actie-agenda voor verbetering van de lokale democratie.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze avond via lokaledemocratie@heemstede.nl

Naar overzicht