Raadscommissie Middelen Heemstede stemt in met proef kabelgoottegels

Met de motie “Laadkabels? In de goot ermee!” van 7 juli 2022 stelde Heemsteeds Burgerbelang (HBB) voor om een proef te doen met kabelgoottegels. Met de kabelgoottegel kunnen inwoners hun elektrische auto van huis uit opladen. Als uit de proef blijkt dat kabelgoottegels goed werken voor Heemstede wordt dit een extra optie naast de kabelmat. Er kunnen maximaal 20 inwoners meedoen met de proef die 1 jaar duurt. De raadsommissie Middelen heeft op 20 september ingestemd met het voorstel.

Jan Duinker (HBB): Inwoners vragen regelmatig of er kabelgoottegels kunnen komen. Met de motie voor kabelgoottegels geven we gehoor aan deze oproep. We voorkomen hiermee ook oplaadsnoeren over de stoep want die moet wel toegankelijk blijven. Met de kabelgoottegels worden de oplaadmogelijkheden verder uitgebreid. Dat is nodig omdat het aantal elektrische auto’s in de gemeente groeit.

Omdat het openbare laadpalennetwerk in Heemstede nog niet dekkend is, is het toegestaan om vanuit huis of tuin een elektrische auto op te laden via een kabelmat. De kabelgoottegel is een alternatief voor de kabelmat die nu gebruikt wordt bij particulier laden. De gemeente betaalt de kosten voor de kabelgoottegel en is ook eigenaar. Als de proef een succes is en de kabelgoottegel blijft, betaalt de inwoner de kosten terug. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer. 

Gemeente Heemstede is bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering van de proef. Inwoners kunnen zich nu nog niet aanmelden. Naar verwachting lanceert de gemeente de proef begin 2024. Over de manier van aanmelden en de voorwaarden wordt dan breed via alle gemeentelijke kanalen gecommuniceerd.

Wethouder Anneke Grummel: “We hebben de ambitie om vóór 2025 150 laadpalen te realiseren en verkennen de plaatsing van meerdere snelladers in Heemstede. De kabelgoottegels zijn een aanvulling om meer oplaadmogelijkheden te realiseren."