Reizen met kinderen

Als u naar het buitenland gaat met uw kind, hebt u soms toestemming nodig van de andere ouder. Ook als u de opa of oma bent of als u op vakantie gaat met kinderen die niet van u zelf zijn, kunt u een toestemmingsverklaring nodig hebben. Dit hangt af van het land waar u naartoe gaat. 

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook echt de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens als u reist met uw kind staat op www.overheid.nl

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kunt u kiezen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Nu paspoort of ID kaart aanvragen
Naar overzicht