Resultaten participatieonderzoek gemeente Heemstede bekend

In oktober 2018 heeft de gemeente een digitale peiling gehouden over participatie onder inwoners die deelnemen aan het digipanel. Als aanvulling hierop hielden medewerkers van de gemeente Heemstede in februari 2019 straatinterviews op diverse locaties in het dorp.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Inwoners vinden veiligheid, groen, verkeer, en rust belangrijke onderwerpen. Meedenken willen ze vooral over openbare ruimte, duurzaamheid, verkeer en parkeren.
  • Hoe dichter bij de eigen woon/werkomgeving een ontwikkeling is, hoe meer inwoners betrokken willen worden
  • Inwoners vinden dat de gemeente vooral zelf verantwoordelijk is voor veiligheid, verkeer, zorg, openbare orde, onderhoud.

De uitkomsten van beide onderzoeken vormen de basis van nieuw participatiebeleid dat in de loop van 2019 wordt opgesteld.

Lees het rapport Participatieonderzoek Heemstede (pdf, 905 KB) en de resultaten van de straatinterviews (pdf, 0,92 MB).

Naar overzicht