Samenwerken aan een plankaart voor laadpalen in Heemstede

In Heemstede neemt het aantal elektrische auto’s de komende jaren verder toe. Daarom zijn meer laadpalen nodig. Gemeente Heemstede heeft een plankaart gemaakt voor de plaatsing van 150 openbare laadpalen (300 laadpunten) vóór 2025. Over die plekken kunnen inwoners van Heemstede tot 30 januari 2023 meedenken.

Gemeente Heemstede wil graag inwoners betrekken bij de toekomstige laadinfrastructuur. Daarom bieden zij inwoners de kans om mee te denken over de locaties van de nieuwe openbare laadpalen. De plankaart is interactief, waardoor het mogelijk is om opmerkingen toe te voegen. Inwoners die hulp nodig hebben bij het reageren op de plankaart kunnen terecht tijdens 2 inloopspreekuren. Deze vinden plaats op woensdag 21 december en donderdag 26 januari van 18.30 tot 19.30 uur in het gemeentehuis. Op basis van alle reacties wordt besloten of aanpassingen op de kaart nodig zijn.

Wethouder Anneke Grummel: “Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook binnen Heemstede. Deze ontwikkeling vraagt om een uitbreiding van de laadinfrastructuur. We vinden het belangrijk om van inwoners te horen hoe zij aankijken tegen locaties van geplande openbare laadplekken. Ook als er een plek ontbreekt, dan horen we dat graag.”

De gemeente moet zorgen voor een gelijkmatige spreiding en goede beschikbaarheid van openbare laadpalen. De hoeveelheid plekken is gebaseerd op de verwachte vraag voor de komende 4 jaar. Dit is afhankelijk van de grootte van de gemeente, het aantal woningen met een eigen oprit en het verwachte aantal elektrische auto’s. De verwachtingen zijn in kaart gebracht via een wetenschappelijk rekenmodel met gegevens zoals grootte van huishoudens, functies van gebouwen, eigen opritten, voertuigenbezit en werklocaties. Daarbij maken we verschil tussen bewoners, bezoekers en forenzen.
Bij het plannen van locaties spelen veel zaken een rol, zoals de bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en parkeerdruk. Daarnaast is gekeken naar de stoepbreedte, lantaarnpalen, waterafvoer, boomwortels en ondergrondse elektriciteitskabels.

Inwoners kunnen tot 30 januari reageren via de website heemstededuurzaam.nl/laadpalen.