Spelregelbord bij Bronsteevijver Heemstede

In januari vulden meer dan 300 buurtbewoners de enquête in over hoe de Bronsteevijver een veilige en leefbare recreatieplek in de zomer kan zijn. Vorig jaar zomer leidde de uitzonderlijke situatie rondom Covid-19 tot een intensief gebruik van de vijver en het aangrenzende grasveld. Dat zorgde voor overlast en onrust. Mede op advies van buurtbewoners plaatst de gemeente een ‘spelregelbord’ en wordt de rietkraag verwijderd.

Omdat niet alle buurtbewoners zich gehoord voelden in eerder gevoerde gesprekken met de gemeente, is de enquête naar 740 huishoudens gestuurd. Meer dan 300 inwoners vulden de vragen in.
Bijna alle respondenten vinden dat inwoners en kinderen uit de buurt de vijver op eigen risico kunnen gebruiken als plek om te zwemmen. Dit ondanks dat de gemeente de kwaliteit van het water niet controleert omdat het geen officieel zwemwater is. Of men zich kan voorstellen dat inwoners (geluids)overlast en onveilige (verkeers)situaties ervaren zijn de meningen verdeeld. Men is het wel grotendeels eens met elkaar dat springen van de brug ontmoedigd moet worden. En dat men door de rietkraag onvoldoende zicht heeft op de kinderen en de situatie daardoor onveilig is. De overgrote meerderheid was het eens met het plaatsen van een ‘spelregelbord’ om mensen bewust te maken van de regels die gelden bij de Bronsteevijver.

Inwoners worden opgeroepen om gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het naleven van de ‘spelregels’.  Hou rekening met elkaar, voorkom geluidsoverlast, zorg dat de plek schoon blijft en spring niet van de brug. Op die manier kan iedereen blijven genieten van de mooie openbare vijver en het aangrenzende grasveld.

De gemeente verwijdert de rietkraag en plaatst het spelregelbord voor de zomer. Een ankerverbod is al van kracht op basis van de Verordening openbaar water Heemstede 2016. Dit verbod wordt geplaatst op het ‘spelregelbord’ bij de Bronsteevaart om vaartuigen hierop attent te maken. De gemeente monitort de situatie in de zomer en blijft graag in contact met de buurtbewoners om te kijken of aanpassingen nodig zijn. Uiteindelijk moeten buurtbewoners met elkaar zorgen voor een plezierig en veilig gebruik van de Bronsteevijver.

Naar overzicht