Start inspraak ontwerp-bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften parkeren’ Heemstede

Tot en met 13 november 2019 kunnen inwoners van Heemstede hun mening geven over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften parkeren'. Met dit plan kan de gemeente in alle bestemmingsplannen het onderwerp parkeren toetsen aan de Nota Parkeernormen Heemstede. Het is een juridische reparatie in relatie tot ruimtelijke plannen in Heemstede.
Lees meer op de pagina over dit ontwerp-bestemmingsplan.

Naar overzicht