Uitbreiding verhuisregeling ‘Ouder worden & prettig wonen’ voor 65-plussers in sociale huur in Heemstede

Meer sociale huurders van 65 jaar en ouder kunnen vanaf 1 juni 2023 gebruikmaken van de verhuisregeling ‘Ouder worden & prettig wonen. Deze seniorenregeling helpt huurders om een woning te vinden waarin zij langer en comfortabeler zelfstandig kunnen wonen. In Heemstede kunnen huurders bij Elan Wonen en Pré Wonen gebruik maken van deze regeling.

Uitbreiding verhuisregeling vanaf  1 juni 2023

Het gaat om een samenwerking tussen de corporaties Brederode Wonen, Elan Wonen, Pré Wonen, Rosehaghe, Ymere, Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen, Woonopmaat en Woonzorg Nederland en de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk en Velsen. Wat deze regeling uniek maakt, is dat deze partijen nu samen 1 verhuisregeling voor 65‑plussers aanbieden. Dat is een groot voordeel: huurders die gebruikmaken van deze regeling kunnen nu kiezen uit het woningaanbod van alle betrokken corporaties. Inmiddels verhuisden ruim 150 huurders met deze regeling.

Andere voordelen zijn voorrang en huurbehoud

Huurders die zijn ingeschreven bij Woonservice en voldoen aan de voorwaarden van de regeling, krijgen voorrang op reguliere woningzoekenden. Huurders nemen hun huidige netto huurprijs mee voor de nieuwe woning tenzij de vraaghuur van de nieuwe woning lager is. Lees meer over de voordelen en voorwaarden van deze  regeling op de websites van de betrokken corporaties.

Waarom deze regeling?

De betrokken partijen zien regelmatig bewoners die door (plotselinge) gezondheidsredenen niet meer prettig in hun huidige woning wonen. Denk aan mensen die hun woning alleen met een trap kunnen bereiken. Of dat zij bijvoorbeeld in de woonkamer moeten slapen, omdat ze de trap binnen niet meer op kunnen
Door deze 65-plusregeling willen de corporaties het mogelijk maken voor hun huurders om makkelijk over te stappen naar een toekomstbestendige woning. Hoe eerder ze zich aanmelden, hoe groter de kans is dat ze een nieuwe woning vinden die aan hun woonwensen voldoet. Alle voorwaarden zijn te vinden op de website van de betrokken woningcorporaties.

‘Daar genieten we enorm van’

De heer en mevrouw Helmerhorst zijn de eerste huurders die 5 jaar geleden zijn verhuisd met de 65-plusverhuisregeling. “We hadden voorheen een mooie tuin op het zuiden, maar we zitten op ons balkon nog langer in de zon. Daar genieten we enorm van. Wij wilden heel graag verhuizen, maar ook voor de mensen die er nu nog niet aan toe zijn, is het verstandig om je zo gauw mogelijk in te schrijven bij Woonservice. En om je aan te melden voor de verhuisregeling. Je bent dan eerder aan de beurt als de tijd daar is dat je wel wilt verhuizen.”

Meer weten over de regeling?