Uitkomsten burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2020

gemeentehuis heemstede

Eind 2019 is de burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl uitgevoerd onder inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Heemstede. Het onderzoek geeft inzicht in de mening van de inwoners over allerlei gemeentelijke thema’s zoals de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving, het betrekken van inwoners bij beleid, de gemeentelijke dienstverlening en inspanningen om inwoners deel te laten nemen aan de maatschappij. De uitkomsten kunnen vergeleken worden met die van vergelijkbare gemeenten. In de factsheet zijn op hoofdlijnen de resultaten weergegeven.

Naar overzicht